1.årssteg 2.årssteg  3.årssteg 4.årssteg 5.årssteg    6.årssteg 

7.årssteg  

Arbeidsplanane til elevane veke for veke>>

Oppdatert
  15.10.07

Sjå også:    3.klasse01/02>>  og   3.klasse 2002/03>>


Velkomen til 3.årssteg 03/04!
- Heimesida til 1.-3.årssteg er først og fremst laga med tanke på dei vaksne -

Temaplan for 3.årssteg>>

Kontaktlærar
Brita Flatøy
brita.flatoy@stord.kommune.no

18.06.04

3.årssteget på pilegrimsvandring

Fredag 18. juni hadde me ei interessant  pilegrimsvandring i området rundt Nysæter kyrkje. Kateketen og presten var med. Vandringa vart avslutta med ei lita samling i kyrkja.


28.05.04

Eg fann, eg fann!

Her kjem nokre bilete som viser litt av kva 3. og 4.årssteget fann då dei var på tur i Bleikjevikjo torsdag 27. mai. Det var krabbar, småfiskar, skjell i mange fasongar og tang og tare.
Tid til å kosa oss med grilling fekk me og, og som om ikkje det var nok, fekk alle kvar sin is då me gjekk forbi butikken på veg heim.

Marta og Brita  [Klikk på bileta for å sjå større versjon]

24.05.04
Arbeidsplan i 3.

Onsdagane har 3. årssteget ofte arbeidsplan. Alle må gjera oppgåvene på planen, men dei kan sjølv velja rekkefølgje. Elevane bestemmer sjølv når dei treng pause. Her er nokre bilete, som viser litt av aktiviteten onsdag 19.mai.

Brita

 

13.05.04
Sosial samling på småskulesteget

Elevane på 1. til 4.steget fekk oppleva ei flott sosial samling i gymsalen. Det var elevane sjølve som stod for underhaldninga. Du finn bilete frå samlinga på  denne sida>>

02.04.04

Solidaritetsaksjon

Torsdag 1. april har 3. og 4. årssteget hatt loppemarknad på skulen.

Me ville samla inn pengar gjennom bistandsorganisasjonen FORUT.
FORUT er ein organisasjon som er støtta av NORAD. Dei driv utviklingsarbeid i mange land.  Denne aksjonen har som mål å læra barn om den globale uretten, men og skapa forståing for at det nyttar å hjelpa.

Me inviterte 1. og 2. årssteget til å koma i gymnastikksalen og kjøpa leiker, bøker og pynteting som dei har hatt med seg heime frå. Dessutan hadde me sjokoladebollar og saft til sals. Då me starta salet, var borda fulle av flotte 'lopper', men det tok ikkje lang tid før alle varene var selde.

3. årssteget har også selt 'Solgaver' til inntekt for barn i Sri Lanka.

Til saman har me fått inn 4700 kroner. Eit flott resultat synest me! Takk til alle som var med og støtta den gode saka.

Helsing Marta og Brita

26.02.04
Student frå Vidaregåande skule i 3.årssteg

I veke 9 har 3.årssteget hatt ein student frå Fitjar Vidaregåande skule med seg i timane. Irene Våge er tidlegare elev ved skulen vår, og me synest det er flott at ho kjem tilbake på denne måten.29.01.04
Endeleg kom snøen!

3. og 4.årssteg har hatt ein strålande dag i bakkane på Sætre onsdag.
På heimesidene til 3.årssteg og 4.årssteg finn du ein del bilete frå aking og snøleik.

Marta og Brita

 

22.01.04
IKT-studentar ved Sagvåg skule

3.årssteg har hatt IKT-studentar denne veka. Elevane har jobba med oppgåver til temaet me arbeider med. Temaet heiter: Kartet viser veg.
3. klassingane har mellom anna fått i oppgåve å finna kart over plassen der dei bur. På bileta ser me heile gjengen arbeida med å løysa ulike oppgåver frå studentane.

Helsing Brita

[Klikk på bileta for å sjå større versjon]

08.12.03
Kveldskos i 3.årssteg

Torsdag kveld hadde 3.årssteg ei kjekk samling på skulen saman med foreldre, ein del søsken og nokre besteforeldre. Elevane song, spela på ulike instrument og las dikt. Ei av foreldra hadde leikar med elevane. Ja, og så var det mat. Mange hadde julebakst med, og det vart ei triveleg stund både for små og store.

 

08.12.03

Sosial samling i småskulen

Fredag 5.desember hadde småskulen ei stemningsfull "Sosial samling" i gymsalen. Alle klassane hadde flotte framføringar. Klassane fekk også oppleva medelevar spela gitar og framføring med tverrfløyte.

 

 

 

Ein vanleg skuledag i 3.årssteg

Ofte er det dei spesielle hendingane som får plass på heimesida til skulen. Det er difor ekstra kjekt at 3.årssteg har teke ein del bilete frå noke heilt vanlege skuledagar.

 

[Klikk på bileta for å sjå større versjon]


Elevane har skrive ferdig eit eventyr. Dei har delt seg i grupper og kvar gruppe spelar korleis dei trur det går med prinsessa og trollet i Blåfjell


Me ser glimt frå gymnastikktimen. Her spelar årsstegn landhockey.


Tredje årsstegn er blitt gode på data. Her sit dei på datarommet og lagar spørsmål til leseleksa.

Brita

3. og 4.årssteg har vore i Rukjen

Onsdag 19.november var 3. og 4. årssteg på tur til det flotte området vårt ved Rukjen. Elevane koste seg me grilling av pølser og leik. Ein svært populær aktivitet er å smi. Me har mange knivar som elevane brukar flittig. Femte årssteg har hengt opp preseningar, så no gjer det ingenting om det kjem nokre dråpar.

Brita

Kjekke og lærerike forfattarbesøk

23.10.03

I dag har 3. og 4.klassingane fått oppleva Oskar Stein Bjørlykke, medan 6. og 7.årssteg fekk møta Bente Bratlund Mæland. 
Du fin fleire bilete frå forfattartreffa på heimesidene til 3.- 4,- 6.-, og 7.årssteg 

Les også meir på SENTIMENTAL.NO>>

 

forfattarbesok_231003_ 001.jpg (167592 byte) forfattarbesok_231003_ 002.jpg (171653 byte) forfattarbesok_231003_ 006.jpg (174904 byte) forfattarbesok_231003_ 008.jpg (193091 byte) forfattarbesok_231003_ 009.jpg (170717 byte) forfattarbesok_231003_ 010.jpg (172632 byte) forfattarbesok_231003_ 011.jpg (176610 byte) 

26.09.03

Uteskule

3. og 4.årssteg hadde utedag ved Rukjen onsdag 24.september.
Me laga bål, steikte pinnebrød, og kosa oss
Du finn bilete frå turen på heimesida til 3.årssteg>> og 4.årssteg>>

Brita og Marta

3_4kl_utedag_sept_03__ 001.jpg (408993 byte) 3_4kl_utedag_sept_03__ 002.jpg (414022 byte) 3_4kl_utedag_sept_03__ 003.jpg (420237 byte) 3_4kl_utedag_sept_03__ 004.jpg (404577 byte) 3_4kl_utedag_sept_03__ 005.jpg (411207 byte) 3_4kl_utedag_sept_03__ 006.jpg (424362 byte) 3_4kl_utedag_sept_03__ 007.jpg (405029 byte) 3_4kl_utedag_sept_03__ 008.jpg (406423 byte) 3_4kl_utedag_sept_03__ 009.jpg (439623 byte) 3_4kl_utedag_sept_03__ 010.jpg (424055 byte) 3_4kl_utedag_sept_03__ 011.jpg (460145 byte) 3_4kl_utedag_sept_03__ 012.jpg (454739 byte)

Tema i årsstegn

Haust 2003 Emne / tittel: Stikkord:
aug Vennskap/ årsstegmiljø
 • Skulestart
 • Ferieminner
 • Hemmeleg venn
 • Leik
sept Det er haust det ruskar ute…..
 • Kva skjer i naturen om hausten
 • Verobservasjonar
 • Om vatn
 • Måla nedbør
okt Innsamlingsprosjekt, TV-aksjonen-03>>
 • Laga ting som skal seljast
 • Læra om barn i andre land
okt/nov Bøker er bra
 • Lesa bøker og avise
 • Skriva bokmeldingar
 • Høyra om ulike forfattarar
 • Forfattarbesøk
 • Gå på biblioteket
des Advent og jul
 • Juleforteljingan frå Bibelen
 • Tradisjona
 • Julesongar
Vår 2004 Emne / tittel: Stikkord:
jan/feb Kartet viser veg
 • Kommune ,fylke, land
 • Kart, grenser
 • Fjell,elvar
feb/mars Ut i verda
 • Forut prosjekt
 • U-land
 • Levesett
 • Barn sine rettar
april Kroppen
 • Korleis kroppen er bygd opp
 • Fysisk utvikling, liten blir stor
mai/juni No er det vår
 • Så frø, læra blomenamn
 • Om husdyr og andre dyr
 • Fuglar