Eg er så glad kvar julekveld,

for då vart Jesus fødd.

Då lyste stjerna som ei sol

og englar song så søtt.

 

Det vesle barn i Betlehem,

han var ein konge stor,

som kom frå høge himmelborg

ned til vår arme jord.

 

No bur han i sin himmelheim,

han er Guds eigen son.

Men alltid minnest han dei små

som bed med tru og von.