SFO 1 2 3 4 5 6 7
 
Utleige  Jobblenkjer  Heimekontor  Rombruksplan  Vaksne ute  Planar  Prosjekt  Tilbakeblikk   Søk om permisjon  KONTAKT OSS! 
                                                              
 


Lærarane overtok SFO
Tysdag 2.september 2014

Medan assistentane på småskulen hadde samarbeidsmøte med team 1-4 så overtok lærarane i team 5-7 ansvaret for SFO-tilbodet. Kjekt for store og små :-)


Tekst & foto: Lars Bakka
 
      
Søk i nettsidene våre:


Redningsaksjon på SFO!
Tysdag 2.september 2014

Under rista ved inngangen hadde ungane oppdaga to små padder. Då rista blei løfta opp tok det kort tid før paddene var berga.

Tekst & foto: Kjell Byrknes     
 

SFO ordnar opp
Fredag 29.august 2014

Fredag tok borna i SFO ein rydderunde på parkeringsplassen. Mot slutten av dagen er plassen tom for bilar. Då feia dei vekk kongler og småstein slik at det vart reint oog fint igjen etter ein lang sommar.

Tekst: Lars Bakka Foto: Elisabeth Magnussen


God timing
Fredag 29.august 2014

Medan elevane var på veg til skulen og samling i amfiet, så hadde politiet kontroll ved skulen. Det var god timing. I dag fekk nemleg elevane i 1. og 5.klasse utdelt nye refleksvestar og vekeoppdraget for heile skulen neste veke er "TRYGG SKULEVEG"


Tekst: Lars Bakka Foto: Elisabeth Magnussen

Perspektiv
Fredag 28.august 2014

Dei neste to vekene heng det endå meir flott kunst på skulen vår. Det er vandreutstillinga "Perspektiv" som vart montart fredag ettermiddag.
Du kan sjå alle bileta her

Meir om biletutstillinga:

Tekst & foto: Lars Bakka


Kulturinnslag

Fredag 29.august 2014

Kloke ord om læring var kulturinnslaget då 7.klasse innleia vekesamlinga i dag.

Tekst & foto: Lars Bakka
 
Fotoprosjekt

Publisert: Fredag 29.august 2014

5.klasse er med på prosjektet "Min dag, mi verd". Fotograf Øyvind Hjelmen var på besøk og alle elevane fekk utdelt kvar sitt eingongskamera. No har dei fotografert, og me gler oss til fotografen kjem tilbake og me skal få sjå bileta som han har valgt ut. 


Tekst & foto: Kari Myhre

Jublande glade
Fredag 29.august 2014

Elevane i 1.klasse var jublande glade for dei eilt nte refleksvestamne

Tekst & foto: Lars Bakka
 

Fint på tur
Publisert: Fredag 29.august 2014
 
2. klasse har vore mykje ute i finvêret denne veka. Tysdag var me ute og fann oss eit tre som me skal følgja med på gjennom årstidene. Onsdag var me på tur saman med 1. klasse.


Tekst & foto: Jenny S Skjønberg


Refleksvestar
Fredag 29.august 2014

5.klasse fekk kvar sin nye refeksvest idag. Dei vil senda takk til KIWI Sagvåg som har sponsa dei:-)

Tekst & foto: Kari Myhre
 

Mat og helse på Facebook
Torsdag 28.august 2014

I 5.klasse vert hendingar i klassen publisert direket på Facebook. Her finn du eit oppslag frå Mat og helse på tysdag

Tekst: Lars Bakka Foto: Lene T Almås

Kunst & handverk i 6.klasse
Fredag 29.august 2014

6.klasse har hatt kunst og handverk i dag

Tekst & foto: Elisabeth magnussen
 
5.-6. og 7.klasse på sopptur
Torsdag 28.august 2014

Den årlege turen til Nesskogen blei ein suksess. For 5. klasse var det første turen, men dei fann seg til rette, leikte og hadde det kjekt. Det var lite kantarellar å finna, men det var rikeleg med matgranriske. Som vanleg blei det kø for å få smaka den deilige soppsuppa. Nokre stilte seg opp fire gonger! Her er to biletseriar frå turen
Tekst: Kjell Byrknes Foto: Åshild Giving m.f.

Elevrådet ordnar opp!

Torsdag 28.august 2014

Elevrådet tok opp saka om nye nett i ballbingen....og vips så var netta på plass....

Tekst & foto: Lars Bakka
 
Møte i Elevrådet

Torsdag 28.august 2014

I dag vart det første møtet i Elevrådet for dette skuleåret gjennomført. Her finn du referat frå møtet.

Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland

Norsk i 1.klasse
Torsdag 28.august 2014

I 1.klassingane viser arbeidslyst! Her er nokre bilete frå norsktimen i dag. Me lærer bokstaven L og arbeider på stasjonar. På dei ulike stasjonane er det leseaktivitetar, data på Salaby og skriving på oppgåveark.


Tekst & foto: Ann Kristin Brakedal
     
 
Naturfag i 4.klasse
Tysdag 26.august 2014

4 klasse hadde naturfagtimen sin ute på tysdag. Kva er eit lauvtre? Kva er eit bartre? Korleis spreiar frøa seg? Dette var nokre av dei spørsmåla me snakka om. 


Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland

Skulebibliotek og sjakk

Fredag 22.august 2014

Fredag var 3.klasse i skulebiblioteket for å låna bøker. Nokre av elevane hadde også tid til eit parti sjakk, før turen gjekk tilbake til klasserommet.

Tekst & foto: Lars Bakka
 
Uteskule

Onsdag 20.august 2014

1.klasse har vore på tur i dag. Her finn de nokre bilete frå den første dagen med uteskule.


Foto: Ann Kristin Brakedal  Tekst: Lars Bakka

Endeleg Mat & Helse
Onsdag 20.august 2014

Endeleg er halve 6.klasse  i gong på kjøkenet. Dette er noko me har gleda oss til, og det var kjekt å ta i bruk forkleda me laga i 5. klasse. Den fyrste dagen gjekk til å gjera seg kjend med kjøkenet og korleis me jobbar saman her.  Men me fekk og tid til å laga oss eit lite måltid med scones og  kokte egg. Fint dekka bord og fokus på bordskikk gjorde måltidet til ei fin stund. Den andre halvdelen av klassen kan gleda seg til neste onsdag!

Tekst: Lene T Almås Foto: Elisabeth Magnussen
 

Onsdag 20.august 2014

Det var stort oppslag i Sunnhordland frå den nye løypa vår i skogen i dag>>

Sjå oppslaget i Sunnhordland på nett>>


Tekst: Lars BakkaSymjeopplæring

Måndag 18.august 2014

Endeleg kunne 2.kasse ta til med symjeopplæringa. Dei fleste gledde seg, men nokre var svært spente. Etterpå gledde alle seg til neste symjetime.

Tekst: Lars Bakka Foto: Elisabeth Magnussen
 
Dag 2
Fredag 15.august 2014

Det var berre to skuledagar denne veka, men me er allereie godt igang med arbeidet. Elevane har fått utdelt skulebøker og lekseplanane dessutan har alle har fått nytt vekeoppdrag for dei to neste vekene. Oppdrage er "Ein kjekk skulestart for alle". Alle vaksne og born skal då vera med på å gjera starten på det nye skuleåret til ei god oppleving.

Tekst: Lars Bakka Foto: Ann Kristin Brakedal

Første skuledag
Torsdag 14.august 2014

I dag tok me imot alle elevane til nytt skuleår i amfiet. Dette er ein spesiall dag for alle, men ektra spente var nok dei som i dag hadde den aller første skuledagen.
Fleire bilete frå dagen finn de her
    1.klasse:     7.klasse:

Skuleruta 2014/15 finn du her>>

Tekst: Lars Bakka Foto: Beate Føyen & Lars Bakka
 
Kjekt i den nye løypa
Torsdag 14.august 2014

Det tok ikkje lang tid før mange av elevane oppdaga den nye løypa i skogen.

Tekst & foto: Lars Bakka

Fysisk aktivitet

Torsdag 14.august 2014

Allereie den første skuledagen var rutinane knytt til fysisk aktivitet kvar dag på plass. Herer det elevane på mellomsteget som tek turen.

Foto: Elisabeth Magnussen Tekst: Lars Bakka
 
Det første matfriminuttet
Tirsdag 14.august 2014

Etter to dagar med styrtregn så var det flats at me fekk så fint ver den første skuledagen. Flagget til topps og nyslåtte planar møtte elevane denne første skuledagen!

Tekst & foto: Lars Bakka
 
7.klasse
Torsdag 14.august 2014
Me har fått ein flott start på 7. klasse, kor elevane har vore gode førebilete for fadderborna.  Dei fekk spele og ete nista saman. Elevane er godt i gong med prosessorientert skriving i matematikk, der dei reflekterer kring sin eigen måte å lære på. 

Tekst & foto: Åshild Giving


Leksehjelp?
Onsdag 13.august 2014

Allereie første skuledag finn de det første informasjonsskrivet frå Sagvåg skule. De som har born i 1. til 4.klasse kan melde dykk på tilbodet om leksehjelp. første dag med leksehjelp er måndag 18.august.
Les skrivet her>>


Tekst: Lars Bakka


Kva har skjedd?
Onsdag 13.august 2014

Kva har skjedd i skogen i sommar? Du finn det kanskje ut allereie første skuledagen...

Tekst: Lars Bakka