SFO 1 2 3 4 5 6 7
   
Utleige  Jobblenkjer  Heimekontor  Rombruksplan  Vaksne ute  Planar  Prosjekt  Tilbakeblikk   Søk om permisjon       KONTAKT OSS! 
                 Søk i skulebibliotekete         Desember          
 

Siste skuledag før juleferien
Fredag 19.desember 2014


Fredag 19.desember var den siste skuledagen før juleferien. Elevane var med på seg avslutningar i klasseromma og den siste adventsmlinga i amfiet. Me håpar at alle får ein fin juleferie.

Første skuledag etter jul er måndag 5.januar. Då tek me til som vanleg med open SFO frå kl 06.45. Det er elevene i 2.-4. og 6.klasse som må hugsa at dei skal ha symjeopplæring denne først skuledagen.

  

Tekst: Lars Bakka Foto: Oliver Eldøy
            
      
Søk på nettsidene våre:

I dag kom nissen til SFO
Torsdag 18.dsember 2014

Tru det eller ei, men i dag kom nissen på vitjing til SFO. Han hadde med seg gåverv til store og små!

Tekst: Lars Bakka Foto: Elisabeth Magnussen

 

 

BANDØVING>>
 

Julefrukost og juletregang
Torsdag 18.desember 2014

Elevane vert møtt med varm kakao og ferske rundtykke i dag tidleg. Litt utpå dagen var det tid for juletregang ute på skuleplassen.

  

Tekst: Lars Bakka Foto: Åshil Giving & Egil Petterteig

Koseleg juleverkstad

Onsdag 17.desember 2014


I dag var det julevekstad for alle elevane ved Sagvåg skule. Elevane arbeidde godt på alle stasjonane og fekk med seg mykje fint heim. Tusen takk til foreldre og ungdomsskuleelevane som hjelp oss med denne travle og kjekke dagen!
To biletserier:  

Tekst: Lars Bakka Foto:Tilsette ved Sagvåg skule

Julegudsteneste

Tysdag 16.desember 2014
I dag var me på julegudsteneste saman med Litlabø skule. Som vanleg gjorde dei tilsette i kyrkja, med prest Arnt Johan i spissen, det til ei fin stund. Elevar både frå Litlabø og Sagvåg skule bidrog med flotte musikkinnslag, der me fekk høyra både song, fløyte, fiolin og kornett.Tekst: Egil Petterteig  Foto: Elisabeth Magnussen

Bålkos i SFO
Tysdag 16.desember 2014

Bålkos og pinnabrød på SFO i dag.


Tekst & foto: Liljan Vestbøstad Waage


Juletrehogst

Måndag 15.desember 2014
Ivrige og flinke elevar frå 4. klasse var måndag morgon oppe i skogen og saga eit stort, fint juletre. Skogsarbeid er ganske tungt, så det var bra at det er mange sterke elevar i klassen. Då vi hadde fått treet ned på skuleplassen, viste det seg at treet var altfor høgt for juletrefoten.  Treet ville tippe over. Me enda difor opp med eit mykje kortare tre enn det som var meininga:-( Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland

Julegraut i 4.klasse
Måndag 15.desember 2014
4. klasse koste seg med julegraut idag. Det var 6 mandler, så det var 6 heldige elevar som vart glade over å få eit kinderegg kvar. Grauten smaka kjempegodt, så me åt opp alt:-)

Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland

Lucia og adventsamling

Fredag 12.desember 2014
Fredag morgon var det tid for den tredje adventsamlinga. 1.klasse hadde stemningsfullt Liciaopptog i samlinga og i alle klassane. Elles var det elevane i 6.klasse som gav oss ei fin adventstund. Takk til alle foreldre som tok seg tid til ein kopp kaffe og peparkaker ved Sagvåg skule denne morgonen i deseber.Tekst: Lars Bakka Foto: Oliver Eldøy & Lars Bakka

Uteaktivitet og graut
Torsdag 11.desember 2014
Det er tradisjon at klassane får graut ein gong før jul. I år var 3. og 5. klasse saman om denne tradisjonen. Før det blei graut var det aktivitet ute. Dei fleste hadde det kjekt i fotballbingen. Det bli mange mål og mykje rulling og detting i framfor mål! Dei som ikkje spelte fotball fann på andre kjekke aktivitetar i skogen. Medan elevane var ute, blei graut og saft gjort klart på kjøkenet. Då elevane kom inn var det om gjera å finna mandlane som var i grauten. Som de ser av bileta var det ikkje berre ein mandel. Dei heldige fekk kvart sitt kinderegg som premie.Tekst & foto: Kjell Byrknes

Gode hjelparar
Torsdag 11.desember 2014
Det Silje og Sunniva har gjort ein fantastisk jobb etter at nokon fira flagstong-juletreet vårt i helga. No er det tilbake på plass, men Silje og Sunniva har brukt mange friminutt på å få opp alle knutane. I kveld kan du sjå treet vårt på lang avstand igjen!
No får me håpa at "juletreet" vår får henge i fred til trettendag jul!Tekst & foto: Lars Bakka

Ekspertar på koding!

Onsdag 10.desember 2014
 
Andre klasse har delteke på "Hour of Code" og har vorte superflinke til å programmera! 

Sadeq, Simon og Andreas fullførte heile timen og vart premiert med kvar sitt diplom :)

 Tekst & foto: Hege Havn Mehammer


Jul på museet

Tysdag 9.desember 2014

Tysdag tok andreklasse turen til Vikjo for å gå "Jul på museet". Dette var ei flott oppleving, der elevane fekk høyra om korleis folk førebudde og feira julehøgtida før i tida. Etterpå fekk elevane prøva seg på diverse aktivitetar: skuring av golv, klesvask, kløyving og løing av ved, henting og transportering av vatn mm. Til slutt i programmet fekk elevane vera med å setja ut graut til nissen. Han vart storfornøgd besøket stemte i "På låven sitter nissen" og serverte graut med mykje smør :) Det var ein glad og julestemt gjeng som returnerte til Sagvåg skule etter besøket på museet.   
 


Tekst & foto: Hege Havn Mehammer

Me gler oss til jul!

Måndag 8.desember 2014

På måndag hadde andre og sjuande trinn ei kjekk stund saman ute. Dei store, kjekke sjuandeklassingane leika og spela fotball med fadderbarna sine, medan dei vaksne varma julegraut. 
Alle dei heldige som fann mandel i grauten, fekk Kinderegg i premie. Stor stas!Tekst & foto: Hege Havn Mehammer
 

Songstund med 1. og 6.klasse
Tysdag 9.desember 2014

Det oppstår god tone bokstavleg talt, når 1. klasse treff fadrane sine til songstund. Vil du høyra fleire gode tonar kan du koma på adventssamlinga på fredag, eller på julegudsteneste i kyrkja 16. desember kl. 09.30:-)Tekst: Hildegunn S Heimro Foto: Elisabeth Magnussen

Alf Prøysen 100 år
Torsdag 4.desember 2014
I dag har alle elevane i 4. og 5.klasse framført ei flott jubileumsframsyning med forteljingar og songar av Alf Prøysen. Den første framsyninga var for alle elevane på skulen, den andre var for barnehagane i området og i kveld var det framsyning for familie og vener med premierefest etterpå. Her er bilete få framsyningane.
  Heile framsyninga vart filma (Fungerer kanskje best i GoogleCrome)
Tekst & foto: Lars Bakka

 

Siste symjetime før jul
Måndag 8.januar 2014

I dag hadde 4.klasse den siste symjetimen før jul. Då er det tradisjon at elevane får velje aktivitetar sjølve, men de tyder ikkje at ein ikkje finn meiningsfulle øvingar som til dømes ilandføring og livredning.

Foto: Elisabeth Magnussen Tekst: Lars Bakka

 
 

Stillelesing i 6.klasse
Fredag 5.desember 2014

Stille og fredeleg i 6.klasse då "stillelesing" stod på programmet fredag.

Tekst & foto: Elisabeth Magnussen

Endå ei stemningfull adventsamling
Fredag 5.desember 2014

Denne gongen var det 3.-4. og 5.klasse som arranbgerte adventsamling for oss. Takk til alle foreldre som tok seg tid til å starta dagen saman med oss. Her finn du både film og bilete frå denne førjulsmorgonen på Sagvåg skule.

Tekst & foto: Lars Bakka

Ut på tur
Onsdag 3.desember 2014

2. og 3. klasse var onsdag på tur til foten av Utslettefjellet for å leika. Det vart tid til pinne-spikking og servering av varm saft og pepperkaker. Glede! 

 

Tekst & foto: Hege Havn Mehammer

Programmering i 6.klasse
Tysdag 2.desember 2014
No har også elevane i 6.klasse teke til med programmering. Det er det samme opplegget som 2.klasse har teke til med, "The Hour of Code"  . Vil du vita kva som sjer i 6.klasse så må du på Favebook:

Tekst & foto: Lars Bakka

Stolleken i SFO
Tysdag 2.desember 2014

I dag har me leika stolleiken på SFO
Tekst & foto: Elisabeth Magnussen

Kakao frå IKT ;-)
Tysdag 2.desember 2014

Sara, Maria og Lina fekk kakao frå IKT-avdelinga då dei var på bibliotekkurs i dag. Det er eit kurs som varer i seks timar om det nye systemet vårt, Bibliofil.  Les meir>>
Tekst & foto: Lars Bakka

Novembermøte i Elevrådet
Tysdag 2.desember 2014

Her finn du referat frå novembermøtet i Elevrådet>>
Foto: Anne Elisabeth Trevland

Kidsa kodar på Sagvåg skule!
Måndag 1.desember 2014
Å skriva på data og navigera på internett har vorte ein selvfølgelig del av opplæringa i skulen. I dag har 18 elevar i 2. klasse teke steget endå litt lenger og hatt KODING på timeplanen :) 
Elevane har lært seg å programmera Angry Birds - til stor begeistring og fullstendig konsentrasjon i gruppa :) 
Kvifor skal elevane lære litt om programmering?
Me ynskjer at elevane skal bli i stand til å meistre ei verd som blir meir og meir digitalisert, og unngå at dei blir reine forbrukarar. Mange elevar har sine eigne nettbreitt og smarttelefonar, og vi har aldri vore omgitt av så mange datamaskiner som no. Enkle informatikk-aktiviteter kan lære barn systematisk problemløysing og gje dei nye moglegheiter til å uttrykkje seg kreativt. Barn kan lære programmering frå tidleg barneskulealder og ta med seg ein erfaring i systematisk tenking som bidrar til deira grunnlag for vidare læring. Og dei får sjansen til å bli skaparar av digitale tenester, ikkje berre forbrukarar.
Tekst & foto: Hege Havn Mehammer

Den første adventsamlinga
Fredag 28.november 2014

Det er alltid god stemning når elevane ved Sagvåg skule møtest i amfiet kvar fredag til vekesamling. Desember er likevel spesielt, då er de dempa lys og pynta til jul. Den første førjulsamlinga var det 2. og 7.klasse som hadde ansvaret for.  Fredag 5.desember er det 3.-4.- og 5.klasse som står på scenen og fredag 12. desember er det 1.-og 6.klasse.
De finn både bilete og film frå samlinga her:

Tekst: Lars Bakka  Foto: Oliver Eldøy og Lars Bakka


Baking i SFO
Fredag 28.november 2014

I dag var baking ein av aktivitetane på SFO

Tekst: Lars Bakka Foto:
Beate M Føyen

Dramatisk skogbrann?

Fredag 29.november 2014

....eller berre ein utruleg fin soloppgang fredag morgon :-)  ?

Foto: Elin Macsik


Programmering i 2.klasse
Torsdag 27.november 2014

«The Hour of Code» 8.- 14. desember 2014

Er du mellom 4 og 104 år og har tilgang til data?   - då kan du lesa vidare :)

No kan du læra grunnleggjande programmering/koding på ein enkel og morosam måte! Dette er ein mogleik til å læra litt om datavitskap, noko som kan hjelpa til med å trena dugleikar i problemløysing, logikk og kreativitet.

"The Hour of Code" er ein global bevegelse som når ut til eit titals millionar elevar i over 180 land. Kven som helst kan organisera ein kodetime kor som helst. Timeslange rettleiingar er tilgjengeleg på over 30 språk. Det trengs inga erfaring.

Lærarar: Arranger ein kodetime på skulen!

Føresette: Prøv koding heime ..sjølv eller samen med barnet ditt!

Sjå video HER !   Prøv å kode ANGRY BIRDS ! J J

Tekst & foto: Hege Havn Mehammer

Høgt heng dei....
Torsdag 27.november 2014

Ein ting er at Egil berre MÅTTE henge opp stjerna etter at det 4 meter hølge juletreet var reist... men MÅTTE han også ta eit selfie det oppe??!!


Foto: Egil Petterteig Tekst : Lars Bakka
   

Kva skjer på taket?
Torsdag 27.november 2014
I dag tidleg var det ein stor kranbil i skulegarden og heiste opp store plater på taket. Det er dei to kassane på taket som vil bli fiksa. Det var ikkje god nok kvalitet på dei platene som var der, og det har komme vatn inn gjennom taket både på storskulen og småskulen. No vert dette fiksa og begge dei to ventilasjonsromma på taket vert kledd på nytt.
Tekst & foto: Lars Bakka

Me øver til Prøysenframsyning

Onsdag 26.november 2014
4. og 5.klasse er i full gong med å øve til Prøysenframsyninga som er torsdag, 4. 12 kl. 18. Med 2 klassar fulle av talentfulle, flinke ungar, så må det bli bra. De kan berre gle dykk. 
Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland

Kart i 4.klasse
Tysdag 25.november 2014
4.klasse har arbeida med kart. Utruleg kor mange ulike typar kart me har: globus, turkart, atlas, veggkart, google earth...... Alle var veldig engasjerte då me studerte karta.

Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland

Konditorar i arbeid
Onsdag 26.november 2014
No er julebaksten i gong for 6.klasse:)

Tekst & foto: Lene T Almås

Me jobbar godt

Tysdag 25.november 2014
På tysdagane tek dagen til med matematikk for elevane i 5.klasse. Dei var godt igang med arbeidet då eg var innom i 9-tida i dag.

Tekst & foto: Lars Bakka

Aball1 er kjekt

Måndag 24.november 2014
2., 4. og 6.klasse måtte ha gym i dag fordi ei pumpe i Nysæterbassenget var øydelagt. Då er Aball1 eit kjekt alternativ!
7.klasse var kjempegreie og lot oss i 2.klasse få dela gymsalen med dei!

Tekst & foto: Lars Bakka

Gjøglarane

Fredag 21.november 2014
1., 2. og 3. klasse var fredag på tur til HSH for å sjå teater. 
Det var studentane me kjente frå før som hadde laga oppsetnad av stykket "Gjøglerne kjem". 
Stykket handla om glede - noko som passa ekstra godt sidan vekeoppdraga for tida handlar om det same :) 
Det var ei flott framsyning, og elevane storkosa seg. Stas å få eta nista på Høgskulen, før bussen tok oss attende til Sagvåg!  

Tekst: Hege Havn Mehammer Foto: Egil Petterteig

Godt samarbeid

Fredag 21.november 2014
Når alle jobbar saman vert det godt resultat. Her lagar alle dei 28 elevane i 1.klasse eit stort telt på 8 sekund!
Tekst & foto: Lars Bakka

MOT til å glede
Fredag 21.november 2014

Vekeoppdraget "Mot til å glede" held fram også neste veke. Dette vert det siste vekeoppdraget før adventsamlingane i desember. 6.klasse tok seg av kulturinnsklaget og er er ein liten film>>

Tekst & foto: Lars Bakka

Full rulle!

Torsdag 20.november 2014
I andre klasse er dei travelt opptatt med eit breitt spekter av aktivitetar om dagen.
Dei driv med øvingar i teiknspråk, digitalt arbeid både i norsk og engelsk, subtraksjon i matematikk, produksjon av "gummistrikk-armband", pepperkakebaking, turn og stikkball... for å nemna litt av det som går føre seg.
Ein superflink gjeng! :)
Tekst & foto: Hege Havn Mehammer

Endå betre kantinemat!

Torsdag 20.november 2014

I dag fekk elevane i 5.-6. og 7.klasse også servert egg som pålegg i kantina. Det var etter ynskje frå elevane. Det er elevane i 6.klasse som ordnar med koking og oppdeling. Denne gongen var det Einar som fiksa dette.  No kjem egg til å overta for syltety som eitt av påleggalternativa til dei grove rundstykka.

Tekst: Lars Bakka & Foto Elisabeth Magnussen


Arbeidsgrupper i 1.klasse

Onsdag 19.november 2014

I matematikk er alle gruppene innom ulike aktiviteter. Aktivitetane er matematikkoppgåver på PC, oppgåver i matematikkboka og spel som sjakk, Villkatten og Uno. Kvar gruppe har ein leiar som alltid veit kva aktivitet gruppa skal gjera.

I norsk arbeider me med å finna ord som begynner på «n», og ord som har «n» inni seg. Mange har med ei leike som har bokstaven «n» i seg. Både nisse, nøklar, smykkeskrin, strykejern, hanske og mykje meir. Etterpå får alle eit tokolonnenotat, der elevane teiknar og skriv ord som begynner på «n» og som har «n» inni seg.

 
Tekst & foto: Ann kristin Brakedal