SFO 1 2 3 4 5 6 7
   
  Utleige   Jobblenkjer    Rombruksplan  Vaksne ute  Planar  Prosjekt  Tilbakeblikk   Søk om permisjon       KONTAKT OSS! 
 
             
 
 
             Mail for tilsette utan jobbpc       
 
   
 

Kokkekamp
Fredag 2.mai 2016
Halve 6.klasse hadde kokkekamp i dag. Gruppene hadde på førehand planlagt kvar sin meny med hovudrett og dessert. Dei har leita fram oppskrifter, og rekna ut pris på maten. Dei jobba godt, og dommarane (Egil og Ingrid) fekk smaka på mykje god mat. Til hovurett var det Burritos, Tacoburger og Asiatisk kylllingwok. Til dessert fekk dei cupcakes, rullekake og sjokoladefondant. Det var gruppa som laga wok og sjokoladefondant som fekk best poengsum idag.  Neste onsdag er det resten av klassen sin tur, og då blir det spennande å sjå kven som vinn til slutt!


Tekst & foto: Kari Myhre
 

 
   
 
 
 
Infoskriv:  nr 1 nr 2 nr 3 nr 4   nr 5 Lus  Trygg skuleveg nr 6   nr 7 nr 8 nr 9 nr 10
Pålogging prøve lesing ogrekning  6.kl 4/4 og 5/4
    

Brannvern i 6. klasse

Torsdag 26.mai 2016


Dei siste vekene har sjetteklassingane lært om korleis brannar kan oppstå og kva ein kan gjera for å hindra at det blir brann. 
Som ein del av undervisninga fekk klassen besøk av representantar for brannvesenet og Haugaland kraft, ved Hildegunn og Morten. 
Dei fortalde, viste bilete, film og ulike gjenstandar, alt for å gje elvane betre forståing av korleis brannar kan oppstå. Til slutt fekk elevane læra praktisk bruk av pulverapparat. 
Dei var flinke til å sløkkja, og vil nok vera langt betre førebudde, dersom dei opplever ein  brann.


Tekst & foto: Kjell Byrknes

Berre berrføtt
Torsdag 26.mai 2016

I dag fekk heile skulen sjå "prøveframsyningar" av ei forestilling som heiter "Berre berrføtt", og handla om Harald Sæverud og musikken hans. Konsertane var kjekke for både store og små.

Tekst: Egil Petterteig Foto: Lars Bakka

5.klasse på tur....
Tysdag 24.mai 2016

I dag sykla me til Litlabø og var på besøk i gruvene. Me fekk køyre tog inn i gruva, og me lærte mykje om korleis det var å jobbe der. Det var ikkje meir enn 4 gradar inne i gruva, så det var godt å komme ut i sola att. 

Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland
På sykkeltur
Onsdag 24.april 2016

3. klasse har hatt sin første sykkeltur. Dei var flinke trafikkantar. Dei laga pizzasnurrar og koste seg i finveret.

Tekst & foto: Åshild Giving

Strikking i 4.klasse
Måndag 23.mai 2016

I 4.klasse strikkar me. Stikk du innom kroken vår om fredagen, kan du sjå flinke elevar som konsentrerer seg om strikketøyet sitt. Å strikka er ikkje alltid like lett, men målet vårt er at det skal bli ein sommarfugl til slutt :-)


Tekst & foto: Anne Brit Holm

Symjeopplæring med 2.-4. og 6.klasse
Tysdag 24.mai 2016

I går var det 2.-4. og 6.klasse som hadde symjeopplæring. Det går mot slutten av "sesongen", og  i slutten av mai vil alle elevane  få nye symjediplom som viser kva kompetansemål dei har nådd i dette faget i løpet av året.
2.klasse:      4.klasse:       6.klasse:

Tekst & foto: Lars Bakka

Skygging i 3.klasse
Fredag 20.mai 2016
Me har vore så heldige å få god hjelp av elevar frå Nysæter ungdomsskule.  Tuva og Malin avslutta fredagen med å lære elevane korleis ein blom spirar og  Korleis frø flyg i vinden.

Tekst & foto: Åshild Giving

Vårleg vekesamling med 4.klasse
Fredag 20.mai 2016

I dag var det 4.klasse som gav oss kulturinnslaget på vekesamlinga. Vekeoppdraget har vore å skriva brev til rektor om korleis eg har det på skulen. Rektor har fått over 150 brev og er i full gang med å lesa alle breva.
I neste veke vert det dei tilsette som får terning! Hugsar dei å seie god morgon på teiknspråk kvar dag!?Tekst & foto: Lars Bakka

Teatime
Fredag 20.mai 2016

Today we had some time for tea with the 5th graders!
Me lærte oss engelsk og amerikansk "skikk og bruk" rundt eit teselskap.
Elevane snakka engelsk, nytta hyppig "please and thank you" og kosa seg. 

Tekst & foto: Turid Tvedt Gjellestad

Autogen trening
Fredag 20.mai 2016

Autogen trening i 1.klasse. Ikkje ein lyd då alle elevane var med på autogen trening i første time i dag.


Tekst & foto: Lars Bakka


Vulkanutbrot i 3.klasse
Torsdag 19.mai 2016

3.klasse har laga to vulkanar som  hadde utbrot i sandkassa. Me blanda bakepulver og eddik. 


Tekst & foto: Åshild Giving

[Tekst kjem]

17.mai 2016


Takk for fine bilete Elisabeth!
                               Bilete frå andre fotografar: 

Foto: Elisabeth Magnussen m.f.


Flott steinsamling på Almås
Onsdag 18.mai 2016

5. klasse har vore hos Laile og Karl Olav Vestvik og sett på steinsamlinga. Me såg mange flotte steinar og lærte mykje spennande.  Me fekk boller og saft, og før me gjekk, fekk me kvar sin fine stein. Me har hatt ein veldig kjekk dag.Tekst: Anne Elisabeth Trevland Foto: Turid Gjellestad og Anne Elisabeth Trevland

 


Øving til 17.mai
Fredag 13.mai 2016

Det vart eit flott tog rundt skulen då me øvde til 17.mai i dag.

Tekst & foto: Lars Bakka 

Trefelling

Fredag 13.mai 2016

1.klasse var med då rektor måtte fella treet som nesten vippa ved klatreveggen

Tekst: Lars Bakka  Foto: Meate M Føyen

Aball1 i 1.klasse

Fredag 13.mai 2016

Aball1 er kjekt, men også vanskeleg. Her er det elevane i 1.klasse som er i full aktivitet.Tekst & foto: Lars Bakka

Vekeoppdrag

Torsdag 12.mai 2016

Vekeoppdraget denne veka er å finne ut kva me må gjere for at Sagvåg skule skal vere verdas finaste skule. 3.klasse har fått gode råd frå Gunn-Sissel om korleis me skal vaske pultane.Tekst & foto: Åshild Giving

Vårsamling!

Onsdag 11.mai 2016
 
1. - 4.klasse hadde vårsamling i Amfiet på tysdag. Det vart framført mange fine vårsongar og ulike dikt. 4 klasse hadde ansvar for samlinga og stilte med flinke programleiarar :)

Tekst: Gro A Halvorsen & Foto:Ingrid Kvernenes Misje

Idyll
Onsdag 11.mai 2016
To elevar gjekk seg ein tur i doggvått gras ein tidleg  sommarmorgon i mai.

Tekst & forto: Lars Bakka

T
inestafetten

Tysdag 10.mai 2016


Sommarvarmen sette ein ekstra spiss på heile atmosfæren under Tinestafetten i år. 6.og 7.klasse gjorde ein flott innsats. Det blir alltid litt dramatikk under stafettar. Slik var det i dag og, men det la ikkje nokon dempar på stemninga. For laga var det vel fortent at dei fekk noko å drikka som premie.

Tekst Kjell Byrknes Foto: Kjell Byrknes & Kari Myhre

Trygg i vatn

Måndag 9.mai 2016


Eg knipsa nokre bilde i symjetimane i dag. Bilda viser at elevane er trygge i vatnet og får mykje god fysisk aktivitet i løpet av desse timane :-)

Tekst & foto: Lars Bakka

Våren er best!

Onsdag 4.mai 2016
Ta småsko på, springe ut utan jakke, kjenne varme i lufta, kjenne skogen under føtene, leike, klatre, plukke blomster, springe, hoppe, gøyme seg, vera med vener, le saman. Joda, våren er best!

Tekst & foto: Ann Kristin Brakedal

Butikk i 1.klasse

Onsdag 4.mai 2016
På matematikkgruppa onsdag leika elevane i 1. klasse butikk. Mykje aktivitet og mange rette svar!

Tekst & foto: Aasne H Vikanes

Steinalderdag

Tysdag 3.mai 2016
3. klasse har den siste tida arbeidd med tema Steinalderen i samfunnsfag. I dag har me hatt ein heil Steinalderdag ute på skuleområdet. Me har hatt forteljarstund i lavvoen, laga fiskemat i grua, laga pil og boge og elles leika at me levde for ca 10000 år sidan.

Tekst: Jenny Sætre Skjønberg Foto: Åshild Giving og Eli-Sigrunn Wiik

Møte i Elevrådet
Tysdag 3.mai 2016

I dag var det møte i elevrådet. Referetet finn du her>>

Dear diary…
Fredag 29.april 2016
I det siste har elevar frå 5.klasse vore på «ei reise til London». No har dei publisert dei flotte dagbøkene sine. Kanskje nokre av desse skal jobbe i London seinare i livet?
Elevar frå 3 og 4.klasse var gode lyttarar då 5.klasse gav ut bøkene sine.
 
Foto: Camilla Risnes  Tekst: Turid Tvedt GjellestadVekeoppdrag
Fredag 29.april 2016

Me har noko å bevisa dei neste to vekene :-)

Stein i 5.klasse
Fredag 29.april 2016

I femte klasse lærar  me for tida om mineraler og bergartar. Det er veldig spanande. I vindaugskarmen vår lagar me steinsamling. Me har mange forskjellige steinar, i alle slags fargar og fasongar. Fleire skal det bli òg.
 
I biletserien kan òg sjå korleis me ser ut når me gjer skulearbeid på ein fredag. Me er veldig konsentrerte. Det er ikkje helg endå.

Tekst & foto: Erlend Thoresen

Vekesamling
Fredag 29.april 2016

Det var 6.klasse som gav oss kulturinnslaget påvekesamlinga i dag med Beatles på reportoaret.

Tekst & foto: Lars Bakka


Tekst & foto: Åshild Giving

Solskinsbollar

Onsdag 27.april 2016
3.klasse har hatt ei skriveoppgåve kor me skulle finne ei bolleoppskrift. Me skreiv ned korleis me skulle bake bollane og forklare kvarandre. Me måtte rekne ut kor stor deig me trengte til 80 bollar. I dag inviterte me 1.klasse som trilla og åt bollane saman med oss. Dei var fantastisk flinke.

Tidleg morgon i SFO
Torsdag 28.april 2016

Flate klossar er kult. Kreativiteten er stor tidlege ein torsdag morgon på SFO.

Tekst & foto: Eli Bunes Macsik


Velkommen!

Onsdag 27.april 2016
Ei fin lita samling med heil nye bøker ventar på deg i skulebiblioteket!

Tekst & foto: Lars Bakka

Matematikken sin dag :)
Tysdag 26.april 2016
1.- 4.klasse har hatt matematikken sin dag med mange ulike aktivitetar.
Me har vore på matematisk skattejakt, hatt stafettbingo, jobba med matematisk pyramide, spelt  spel, hatt ulike aktivitetar med tid og målt ting. T.d 202 meter tannkrem !!
Kor mange meter tannkrem er det i ein tube ? Elevane gjetta  0,5 - 85 meter. Rekorden blei 70 meter !
Takk til elevrådet som sponsa oss med pengar til pølser som me kosa oss med i matpausen :)

Tekst: Gro Akselsen Halvorsen   Foto: Åshild GivingHopp for hjarta
Tysdag 26.april 2016

I dag startar den landsomfattande "Hopp for hjertet" konkurransen og 4.klasse er med for fyrste gong i år.
Dei spreke 4.klassingane kan nok samla mange poeng i konkurransen som varer fram til 19.mai.
 
Tekst & foto: Anne Brit Holm

Studentar i arbeid
Torsdag 21.april 2016
Skulebiblioteket er ein flott arbeidsstad for dei som kan arbeida litt sjølvstedig. Her er det tre "studentar" frå 3.klasse som er i full gang med tema steinalderen.

Tekst & foto: Lars Bakka

Innhaldsrik dag for 1.klasse

Onsdag 20.april 2016
Me hadde grupper med data, matematikk og kjøp og sal i butikken før me gjekk på tur. 
Då  gjekk me ein tur i skogen ein vårdag i april, der vrimla det av 1.klassingar som leika i skogen, laga og åt fruktsalat, sprang på tid, balanserte, såg etter lauv og nåletrær og fann fine blomar.

Tekst & foto: Gro Akselsen Halvorsen

Ut i naturen
Onsdag 20.april 2016
Arme ridderar på bål og muffins til dessert nede ved gruva vår.
Kjekt at så mange likte det, alltid ekstra godt med mat ute i naturen, ekstra kjekt er det at me har eit så flott uteområde me kan leika på også!
Nok ein kjekke SFO dag :-)

Tekst & foto: Liljan Vestbøstad Waage

Badevakter i boblejakke....

Måndag 18.april 2016
Med berre kald luft i ventilasjonsanlegget, vart det fort småkaldt på land då me hadde symjeundervisning i Nysæterbassenget i dag. Heldigvis var det godt og varmt i vatnet :-)

Tekst & foto: Lars Bakka


Farvel til Ida
Onsdag 13.april 2016

Ida har vore student i 4.klasse dette året. På onsdag hadde ho sin siste dag i praksis og det vart ei kjekk avslutning med kake, saft og quiz. Alle i 4.klasse ynskjer Ida lukke til vidare i utdanninga si.

Tekst & foto: Anne Brit Holm


Vekesamling med folkedans
Fredag 15.april 2016
1.klasse gav oss eit flott kulturinnslag med folkedans på vekesamlinga i dag. I neste veke veke tek me fatt på eit oppdrag med tittelen: "Til rett tid..." Dei ulike klassane har ulikt fokus knytt til dette temaet.

Tekst & foto: Lars Bakka

Smartare energi
Fredag 15.april 2016

God innsats frå Sagvågselevane på rådhuset i går. Juryen var svært interessert og imponert over nokre av løysingane gruppene presenterte. Konkurransen var jamn, men det var Rommetveit skule som i år gjekk av med seieren i Smartare Energi. Me ynskjer dei lukka til i fylkesfinalen på Vil Vite-senteret på onsdag!

Tekst & foto: Ingrid Kvernenes Misje

Vatn

Tordag 14.april 2016
1.klasse har jobba med tema vatn. På tysdag var me ute og gjorde forsøk på kva som flyt og kva som søkk.
Det vart mange gode forsøk og eit spanande tema å jobba med.

Tekst & foto: Gro Akselsen Halvorsen

"Vårsprett"

Fredag 8.april 2016
I dag var alle klassane ute etter matpausen for å feira våren og innvia nytte leikeutstyr. Flott ver, blide ungar og godt humør.

Tekst & foto: Egil Petterteig


Kunstnarar i arbeid i 7.klasse
Onsdag 6.april 2016
Eitt trykk, mange uttrykk. Det er spanande å sjå kor mange ulike bilete ein kan skape med det same linoleumstrykket. Den same fuglen fugl kan bli ei svart krigsørn, eller ei kvit fredsdue.
Sjuande klasse har dei siste vekene haldt på med linoleumssnitt. Trykka skal monterast, signerast og stillast ut.

Tekst & foto: Ingrid Kvernenes Misje

Vekesamling
Fredag 8.april 2016

I dag var det 2.klasse som hadde kulturinnslaget med boka om "Timothy mister seg sjølv" av Vegard Markhus. Deretter var det fokus på vekeoppdrag med kjekke vårleikar ute.
Her er ein liten song frå boka

Tekst & foto: Lars Bakka

Nytt frå Elevrådet
Tysdag 5.april2016
I dag har det vore møte i elevrådet. Her er referatet>>

Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland

Bru i skogen med 3.klasse
Torsdag 30.mars 2016
3. klasse har rydda i skogen og laga bruer. Dei avslutta med å gå på ei bru. 

Tekst & foto: Åshild Giving

Symmetri i 1.klasse
Onsdag 30.mars 2016
Første klasse arbeider no med symmetri. Onsdag hadde me dette temaet på matematikkstasjonen. Me brukte både klossar, ruteark og øvingsspelet 'Geoboard' på iPad. Flinke og ivrige elevar!!

Tekst & foto: Aasne H Vikanes

Reine vindauga
Onsdag 30.april 2016


Også Egil og Lars er med på vekeoppdraget. No får skulen reine vindauga!


Tekst & foto: Lars Bakka

1.klasse ryddar ute
Onsdag 30.april 2016

I dag har 1.kl vore ute å rydda fint i skogen. Sitat frå ein elev "Ditta e gøy, men og veldig slitsom"

Tekst & foto: Renate TverderøyMitt val i 5.klasse
Onsdag 30.mars 2016

I dag handla "Det er mitt val" om å ta ansvar. Elevane skulle lage eit tårn av sugerøyr. Dei hadde ulike roller dei skulle spele t.d ansvarslaus, positiv, leiar.....  
Ikkje lett å samarbeide med nokon som ikkje tek ansvar. 


Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland

Tilbake til skulekvardagen
Tysdag 29.mars 2016
I dag var me tilbake på skulen etter påskeferien. Her er det 5.klasse som har matematikk med Erlend.

Tekst & foto:Lars Bakka