SISTE NYTT!!Elevane har funne 10kyllingar av 10    Kyllingsida>>    
 
       

SFO 1 2 3 4 5 6 7
 
  Utleige   Jobblenkjer    Rombruksplan  Vaksne ute  Planar  Prosjekt  Tilbakeblikk   Søk om permisjon       KONTAKT OSS! 
 
                
             Mail for tilsette utan jobbpc NB!  Det er møte i FAU tysdag 24.mars kl 18.00-19.00 (SU kl 19.00-20.00) Saker>>
   
 
Me vann!
Torsdag 26.mars 2015
Det var elevane frå Sagvåg skule som vann kommunekampen Smartare Energi. No vert det fylkesfinale i Bergen får dei flinke elevane i 5. og 6.klasse


Tekst & foto: Kjell Byrknes
 
     
      
 
Søk på nettsidene våre:

Mykje talen
Torsdag 26.mars 2015

Det vart eit flott Grand Prix show på Sagvåg skule i dag. Det er fantastisk mange talent på skulen vår!
Her finn du både bilete og film frå framsyninga.Tekst: Lars Bakka Foto: Åshild Giving & Lars Bakka

Unge & rus i 7.klasse
Torsdag 26.mars 2015

I går kveld var om lag 30 foreldre og 20 elevar samla då 7. klasse presenterte arbeidet dei gjort med programmet, Unge & Rus. På plass var òg Cecilie Berger frå utekontakten.Det var fem grupper som presenterte arbeida sine, og nivået på både presentasjonar og innhald var upåklageleg. Der var alt ifrå kampanjar med kontraktar, t-skjorter og panneband til nettportalar med samtalerom for foreldre og teikneseriar for dei unge. Foreldra fekk til og med prøve seg på Kahoot, då den eine gruppa ville skjekke kor godt foreldra hadde fylgt med på presentasjonen deira. Lærarar og utekontakt var særs nøgde med elevane, og foreldra har all grunn til å vere stolte over borna sine.Etter at elevane hadde gjort sitt var det tid for å dela inn i samtalegrupper. Foreldre og elevar fekk då samtale kring problemstillingar med unge og rus i mindre grupper. Dette fekk lærarane ikkje vere med på, så me måtte slå i hjel tida med kaffi og kjeks. Men det er me ganske gode på, så det gjekk fint.


Tekst: Erlend Thoresen Foto: Åshild Giving


Nysnø
Torsdag 26.mars 2015
Torsdag morgon var den grøne og fine plenen vår blitt kvit igjen....

Tekst & foto: Lars BakkaTett tak

Onsdag 25.mars 2015

Me har hatt ein lekkasje i takvindauga ved skulen vår. I desse dagar vert lekkasjen fiksa og det vert sett på nye pakningar på nokre av takvindauga. 

Tekst & foto: Lars Bakka


Møte i FAU og SU

Tysdag 24.mars 2015

I kveld var det møte i både FAU og SU. Fleire store saker vart drøfta, m.a. SFO til sjølvkost, leksehjelp på mellomsteget og utleigereglane for kommunale bygg. Refaratet kjem snart her>>

Tekst & foto: Lars Bakka


Påsketema i 1. klasse
Tysdag 24.mars 2015
 
Denne veka har me besøk av to studentar i 1. klasse, og både tysdag og onsdag skal dei ha påskestasjonar med varierte aktivitetar for elevane. Det er kjekt:-) 

Tekst & foto: Hildegunn Heimro
 

 

BANDØVING>>
 
 
 
   

Påskegudsteneste
Tysdag 24.mars 2015
2.klasse har vore i Nysæter kyrkje i dag. Der fekk dei delta i påskegudsteneste saman med 2. klasse frå Litlabø skule. Elevane var hjelparar som bar inn ulike ting til alteret, tente lys og vifta med palmeblad. Me fekk høyra om kva som hende med Jesus palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og påskedag.


Tekst & foto: Jenny Sætre Skjønberg

Smartare Energi

Fredag 20.mars 2015

I to dagar har 5. og 6.klasse jobba med ei smartcamp oppgåve. Dei skulle lage eit plusshus og få til ei løysing med overskot av energi. I dag har dei hatt finale og presentert produktet sitt. Flotte arbeid vart presentert, og dommarane Kjell og Egil hadde ein vanskelig jobb med å kåra ein vinnar som skal få presentere produktet sitt i rådhuset.

Tekst & foto: Lene T Almås

Sola som forsvann!
Fredag 20.mars 2015
Det vart reine skumringstimen midt på dagen då månen passerte mellom sola og jorda ca kl 10.50  i dag. Elevane i andreklasse følgde fenomenet på skjerm i klasserommet.
Er det farleg å gå ut? Blir det heilt mørkt som på natta? Kan me bli blinde av å sjå på himmelen? Dette var ting som vart diskutert før det vart avklart at  det var "trygt" å gå ut til friminutt :) Spennande ! 
Tekst & foto: Hege Havn Mehammer

Matematikkdagar

Fredag 20.mars 2015

3. og 4. har hatt matematikkdagar idag også. Etter hardt, men kjekt matematikkarbeid, spiste me maten vår saman. Det var koselig prat rundt borda, og elevane synst at dette var kjekt. 
Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland

Vekesamling med gitarsolo
Fredag 20.mars 2015
Angelo i 7.klasse opna dagen for oss med ein flott gitarsolo då me møttest i amfiet til skulestart i dag. Dei ulike klassane hadde løyst vekeoppdraget på ein god måte. I neste veke skal elevane gjere seg klar for våren 2015, og gjennomgå kassane med uteleiker dei har igjen frå i haust.

Tekst & foto: Lars Bakka

SMARTareEnergi på Sagvåg skule

Torsdag 19.mars 2015

Nina Østensjø Borrevik var med 5. og 6. klasse i oppstarten. Mange kjekke kreative oppgåver!
Det er viktig å trena "hjernemuskelen"!
Snart blir oppgåva avslørt og elevane skal arbeida på tvers av klassane. Smartare energibruk i framtida står i fokus. I morgon skal arbeidet presenterast i form av modellar og presentasjonar. Då er det to  dommarar som skal vurdera kreativitet og gode forklaringar. Vinnargruppa skal  til Leirvik neste torsdag, der det er kommunefinale.
Tekst & foto: Kjell Byrknes

ANT i 7.klasse
Torsdag 19.mars 2015

7. klasse er snart klar med presentasjonane sine om unge&rus. Onsdag 25. mars kl.17.30 skal dei vise dette til foreldra. 

Tekst & bilete: Åshild Giving

Matematikkdagar
Torsdag 19.mars 2015
3.- og 4.klasse har  matematikktimar der dei arbeidar i grupper med ulike matematiske utfordringar.
Det er arbeid med klokka, grublisar, ulike datastasjonar og spel der ein må sjonglera med tal for å få mest mogleg rette svar. Mange ivrige og engasjerte elevar :)

Tekst & foto: Gro A Halvorsen

3.klasse byggjer bruer
Onsdag 18.mars 2015
Tredje klasse har sidan vinterferien lært om bruer og andre byggverk i naturfag. På tysdag var me ute i skogen å bygde ulike bruer. Etter kort tid kunne ein finne både bjelkebruer, bogebruer og hengjebruer i skogen bak Sagvåg skule!

Tekst & foto: Thea Lund Hinderaker

Bilete på stein!
Tysdag 17.mars 2015
Andre klasse lærer om steinalderen, og i dag har dei vore ute og laga helleristningar.
Steinaldermenneska hogde, rissa og slipte figurar på fjellet - elevane i andre klasse brukte kvite kritt :)
Tekst & foto: Hege Havn Mehammer

VÅR!

Fredag 13.mars 2015

Lærarane i 1.klasse knipsa desse vårlege bileta då dei kom tilbake frå "Påskevandring" i kyrkja.
Tekst: Lars Bakka  Foto: Ann Kristin Brakedal, Hildegunn S Heimro

Hinderløype i skogen på SFO idag!

Fredag 13.mars 2015

Tekst & foto: Liljan Vestbøstad Waage

Påskevandring
Fredag 13.mars 2015

Fredag var 1.klasse på påskevandring i kyrkja. Det vart ei fin vandring gjennom påskeevangeliet. Det starta med inntoget i Jerusalem på palmesøndag, fotvaskinga og nattverdsmåltidet på skjærtorsdag, korsfestinga på langfredag og oppstoda 1. påskedag. Elevane fekk vera med og delta i forteljinga og dei hadde øvd godt på songane, slik at songen "ljoma" i kyrkja!


Tekst & foto: Hildegunn Heimro & Ann Kristin Brakedal

Vekesamling med dans frå 7. og 2.klasse
Fredag 13.mars 2015

I dag var det 2. og 7.klasse som dansa for oss på vekesamlinga. Deretter fekk allle elevane mykje skryt frå rektor for alle dei fine breva. Her kan du sjå dei viktige orda i kvart brev. Jo større ordet er jo fleire brev  har dette som hovudtema. Kjekt å sjå at Sagvåg skule først og fremst er "GØY" og "VENER", men også ord som "BRÅKETE" og "ÅLEINE" er ord som mange har nemt i breva sine til rektor.
Til neste fredag skal alle klassane diskutera orda
i arka til kvar klasse og drøfta korleis ein kan dyrka dei gode orda!


Klikk på teksten for å sjå større versjon:

Elevrådet har ordet!
Torsdag 12.mars 2015
Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland

Vekesamling
Fredag 6.mars 2015
Fredag er det alltid vekesamling. Klassane hadde gjort ein flott innsats i veka som gjekk. Elevane i 1.klasse song for oss, og Elisabeth i 2.klasse hadde ei flott danseframsyning.
I neste veke vert spørsmålet:"Korleis har du det på skulen?
"

Tekst & foto: Lars Bakka

SFO på tur
Fredag 6.mars 2015
Fredag var SFO ute på tur.

Tekst & foto: Liljan Vestbøstad Waage

Klangbein

Onsdag 4.mars 2015
...var namnet på konserten me fekk vera med på i dag. Det var Morten Barrikmo Engebretsen på klarinett, og og Ole Jørn Myklebust på trompet som spela og laga "ablegøyer" for oss. Utan eit einaste ord, hadde dei publikum heilt med heile tida. Nokre elevar fekk og vera med og laga musikken. Det var ein kjempekjekk konsert :-)

Tekst: Egil Petterteig Foto: Lars Bakka & Egil Petterteig

Bålkos i SFO

Tysdag 3.mars 2015
I dag laga Sfo ostesmørbrød som me tok med oss ut og varma på bålet.

Tekst & foto: Beate M Føyen

"Smartboard-TV"

Måndag 2.mars 2015
I dag har me testa TV med touchskjerm. Førebels har me ein slik TV på grupperommet i 1.klasse. Det kjem også eitt til mellomsteget dersom me klarer å skaffa endå eit til den same prisen :-)

Tekst: Lars Bakka Foto: Egil Petterteig

Nye bøker
Laurdag 21.februar 2015
Dei åra det er Mamutsal vert det kjøpt inn ekstra mange bøker til skulebiblioteket. Når du kjem tilbake frå vinterferie  står det lange rekjer med heilt nye bøker og ventar på deg!!

Tekst & foto: Lars Bakka

Vekesamling

Fredag 20.februar
2015
Det var elevane på mellomsteget som hadde ansvaret for kulturinnslaga på vekesamlinga i dag. Det vart fleire humoristiske innslag på senen.
Vekeoppdraget med kjekke friminutt for alle held fram også første veka etter ferien.

Tekst & foto: Lars Bakka
 
Verdsrommet
Fredag 20.februar 2015
4.klasse har arbeida med verdsommet som tema. Dei har arbeida i grupper. Idag hadde dei munnleg framføring av fakta om planetane. Flinke elevar i 4. klasse. 
Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland

Me syr i SFO

Torsdag 19.februar 2015
Sist torsdag starta nokre av ungane på Sfo å sy snømann av filt. I dag fortsatte me med syinga. Er imponert over kor lett dei syr på knapper til pynt. Dei er flinke med nål og tråd.


Tekst & foto: Beate M Føyen