Utleige   Jobblenkjer    Rombruksplan  Vaksne ute  Planar  Prosjekt  Tilbakeblikk   Søk om permisjon       KONTAKT OSS! 
 
             
 
 
             Mail for tilsette utan jobbpc      
 
   
 

Symjeopplæring
Tysdag 23.august 2016

I går var det 2.-3.og 5.klasse som tok til med symjeopplæringa. Oversikt over symjetimane hausten 2016 finn de her: http://skole.stord.kommune.no/sagvaag/symjeplan_haust.htm


Tekst: Lars Bakka Foto: Eisabeth Magnussen
 
 
       
 
 
 
 

Infoskriv nr 1 finn du her>>Utetime i 3.klasse
Fredag 19.august 2016

Fredag hadde 4. klasse naturfag- og leiketime i skogen ved sykkelstien. Elevane fann blomar og blåbær, og det vart tid til å leika i skogen. Nokre elevar såg ei lita mus. Tru kven som vart reddast? Musa eller elevane?


Tekst & foto Aasne H Vikanes

Nye bøker til nytt skuleår
Fredag 19.august 2016

Det har vore stor aktivitet i skulebiblioteket dei siste dagane med utlån  av nye skulebøker. Her er det 3.klasse som er klar for "ny sesong".

Tekst & foto: Lars Bakka

 
Aball1 i 1.klasse
Fredag 19.august 2016

I dag var det aktivitet i gymsalen med Aball1 i 1.klasse.

Tekst & foto: Lars BakkaSnart skulestart

Torsdag 18.august er det tid for skulestart. Skulen tek til kl 08.30 og SFO er open frå kl 06.45.
Då er det ti år sidan me for første gong starta eit nytt skuleår ved "nye" Sagvåg skule.
I oppslaget i Sunnhordland 11.august 2006 var det Synne Brandsal (5
1/2) og Eirik Vinje (5) som var klare for skulestart. (Og ti år etter var tida i grunneskulen slutt for Synne og Eirik. Bilete frå Synne sin Vsco>>)

Tilbakeblikk på skuleåret som gjekk: HAUSTEN 2015 og
VÅREN 2016

...eller reis endå lenger tilbake i tid:
Dei tilsette har planleggingsdagar tysdag 16. og onsdag 17.august>>
Skulestart
Torsdag 18.august 2016


I dag kunne Lene ynskja 28 spente 1.klassingar hjarteleg velkommen til Sagvåg skule. Etterpå var det  samling for heile skulen i amfiet. Det vart også tid til utdeling av bøker og klargjering for nytt skuleår.
Me håpar at alle fekk ein kjekk første skuledag.


Tekst: Lars Bakka  Foto: Alf Magne Tveit, Terje Brekke, Lars Bakka m.f.

Bilete frå den første skuledagen til 4.klasse (Foto: Åshild Giving)

Trygg skuleveg
Måndag 8.august 2016

Det er ingen ved Sagvåg skule som har meir enn 4 km til skulen. Desse elevane ville ha fått busskort frå 2. til 7.klasse grunna lang skuleveg. For elevane i 1.klasse er avstanden 2 km for lang skuleveg. Hos oss er det 10 elevar i 1.klasse får busskort grunna farleg skuleveg eller avtand.
Totalt ligg 20 busskort på kontoret klar til uttdeling ved skulestart. Desse er fordelt slik mellom klassane: 10 stk til 1.kl, ingen til 2.kl, 3 stk til 3.kl, 1 stk til 4.kl, 3 stk til 5.kl, 6 stk til 6.kl og ingen til 7.kl.
Etter steinraset i sommar er ytste delen av Vikanesvegen stengt. Me rår til at ingen skuleelevar går denne vegen før vegen er opna igjen.
Ta kontakt med skulen om de har spørsmål om skuleskyss: Egil Petterteig  975 52 197

Tekst & foto: Lars Bakka

Ny sandkasse til skulestart

Måndag 8.august 2016
 
I dag har Egil og eg laga sandkasse på Sagvåg skule. Den gamle hadde teke til å rotna, men no er han god som ny!

Tekst & foto: Lars Bakka


Ingen Pokemon

Det er ingen Pokemon på Sagvåg skule. Elevane kan me andre ord konsentrera seg om skulearbeidet når skulen tek til neste torsdag