SFO 1 2 3 4 5 6 7
   
Utleige  Jobblenkjer  Heimekontor  Rombruksplan  Vaksne ute  Planar  Prosjekt  Tilbakeblikk   Søk om permisjon       KONTAKT OSS! 
  >                   
 

Kjekk dag i 2.klasse
Onsdag 28.januar 2015
 

I dag har 2. klasse lært om "Clothes" i engelsken, noko dei vart veldig gode på. I matten rekna dei med tala 50-100 både på smartboard og i boka.
Som tverrfagleg tema har me no "Eventyr", og me fekk i dag høyre om Askeladden og dei gode hjelparane.
Sidan det var så ruskete vêr, vart det spel inne i siste time!

Veldig gøy dag!

- Studentane Linn og Thea.  
     
      
 
Søk på nettsidene våre:

Kva gjer lærarane i Spania??

Onsdag 28.januar 2015
På nettsida til Den norske skolen i Malaga får du svar på dette spørsmålet>>

Tekst: Lars Bakka  Foto: Den norske skolen i MalagaEin heilt vanleg skuledag....

Tysdag 27.januar 2015
Ein vanleg skuledag..det einaste som er litt spesialet er at INGEN av kontaktlærarane er på skulen. I dag og onsdag er det studentane og som har ansvaret for undervisninga i 1.til 6.klasse, medan vikarar har teke ansvaret i 7.klasse. Assistentane er på jobb som vanleg. Her er nokre bilete frå "ein heilt vanleg skuledag".Tekst & foto: Lars Bakka 


Bruk av iPad i undervisninga
Tysdag 27.januar 2015
I dag er det bruk av iPad i undervisninga som er tema for Sagvåg skule-lærarane i Malaga.


Tekst: Anne Brit Holm Foto: Anne Brit Holm & Kjell Byrknes 


Fysisk aktivitet
Tysdag 27.januar 2015
I dag har 5.,6. og 7.kl vore i gymsalen i fysiskaktivitet-tida! Stemninga var høg og ikkje ein einaste elev satt på sidelinja! Gøy :-)

Tekst & foto: Elisabeth Magnussen


 

 

BANDØVING>>
 
Bilete frå Instagram:
 

Då lærarane reiste...!

Måndag 26.januar 2015
Medan lærarane er på skulebesøk og kurs i Malaga så har studentane allereie overteke Sagvåg skule. I dag vert nytta til førebuing og tysdag og onsdag er det studentane som har kontrollen.

Malaga 26/1:  Sagvåg skule 26/1:

Tekst: Lars Bakka  Foto: Hege Mehammer/Anne Brit Holm (Malaga) & Lars Bakka (Sagvåg)

Leik med eigne leiker!
Fredag 23.januar 2015
Som ein del av vekeoppdraget denne veka, fekk 1.klasse lov å ta med seg ei leike på skulen. Det var stas å få prøva og sjå kvarandre sine ting, og me hadde ei fin leikestund saman:-) 


Tekst & foto: Hildegunn S Heimro

Sosialpedagogikk

Torsdag 22.januar 2015

Torsdag kveld var mange assistentar i Stordskulen samla ved Sagvåg skule i samband med ei kursrekkje om sosialpedagogikk. På pensumlista står m.a. "Sosial kompetanse og problematferd i skolen" av Terje Ogden.
Det er Fagforbundet som står som arrangør av kursrekkja.

Tekst & foto: Elisabeth Magnussen

Tur til "eventyrplassen"
Fredag 23.januar 2015
.
4 klasse hadde ønske om å få gå på tur opp bak handballbanen.
Medan me gjekk oppover mimra fleire om kor kjekt dei hadde hatt det her når dei hadde leika i saman med dei som gjekk i 1 klasse når dei sjølve gjekk i 2 klasse.
Vel framme var leiken raskt i gong. Det vart funn av mengder med iskrystallar, slik at ein starta eit eige iskrystallutsal. Sjølvsagt var det eit slott med kongar og prinsesser, der ein måtte ha eige passord for å komma inn.
 
Det smaka godt med pinnebrød og varm drikke.
 
Ein strålande tur i fint vinterver med kjekke og blide elevar :)

Tekst & foto: Gro A Halvorsen

Fiskesprellkurs for mat- og helselærarar
Onsdag 21.januar 2015

Eit lærerikt og inspirerande kurs med vekt på sjømatens plass i mat- og helsefaget.
Her fekk me gode tips om mellom anna sjømat i utekjøkkenet og spannande rettar for å få barn og ungdom til å like fisk betre.
Me laga oss ei rask fiskepakke til lunsj og ein flott sjømatbuffet med suppe, pastarett, wok, sushi og torskenachos  seinare på dagen.
 http://www.fiskesprell.no/

Tekst: Berit Moen Foto: Berit Moen & Egil Petterteig

Vintersamling
Tysdag 20.januar 2015
I dag har småskulen hatt vintersamling og det var 3.klasse som hadde ansvaret for samlinga. Det var mange fine innslag frå dei ulike klassane og me fekk høyra både songar og dikt. Fellessongane våre handla om vinter, ski og snø....og no håpar me at snøen kjem snart!

Tekst: Anne Brit Holm Foto: Elisabeth Magnnussen

7.klasse i Skjepåsen

Måndag 19.januar 2015

7. klasse har vore i Skjepåsen og bygd gapahukar. Kriteria var at dei berre kunne bruke det dei fann i naturen, det skulle være plass til alle på gruppa inni gapahuken, taket skulle vere rimeleg tett og konstruksjonen skulle vere stabil. Jentene og gutane konkurrera òg i kven som laga det beste bålet. Den konkurransen vann jentene.

Tekst & foto: Åshild Giving

Kjekt på SFO

Fredag 20.januar 2015

Idag kosa sfo seg ute med fiskeburger og kjekk leik. 
Var nokre flinke kokka som skrella og raspa gulrøtter.  Dei var ganske oransje rundt munnen etterpå, så litt smaksprøver underveis vart da nok også ;-)

Tekst: Liljan Vestbøstad Waage   Foto: Eli Bunes Macsik

3.klasse til biblioteket på Litlabø

Måndag 19.januar 2015

I dag har 3.klasse vore på biblioteket på Litlabø. Me fekk ei god innføring i korleis me låner bøker, bruken av lånekort og reglar på biblioteket. Det vart sjølvsagt tid til både å låna bøker og til å få kikka i ulike bøker. Bjørnar Withbro avslutta med å lesa for oss i "Otto er eit neshorn".
 
Tekst & foto: Anne Brit Holm

Presentation in 7th grade
Måndag 19.januar 2015

On Friday the 7th graders had presentations about:
- limericks
- Philip Pullman
- The stories about "The tailor and the bird" and "The golden ring"
-and other stories written by Philip Pullman.

The groups chose different ways to present their task or stories. 

Text & photo: Turid Tvedt Gjellestad

Vekesamling med 5.klasse
Fredag 16.januar 2015
Det var 5.klasse som stod på scenen i vekesamlinga i dag. Oppdraget frå førre veke om godt klassemiljø held fram også neste veke.

Tekst & foto: Lars Bakka

Vekeoppdrag i 1.klasse

Torsdag 15.januar 2015
 
I fyrste klasse har me snakka om korleis me alle kan bidra til eit godt klassemiljø. Vekeoppdraget var å gjera noko kjekt ilag. Elevane har mange gode forslag:
- å gi ein ting til nokon
- spela spel i saman
- baka ilag
- gjera gode ting mot andre
- Hjelpa kvarandre.
 
Denne veka har me hatt ei god stund med spel. Det var kjekt.


Tekst & foto: Ann Kristin Brakedal

Betre klassemiljø
Fredag 16.januar 2015
5.klasse prøvde ut dei nye spela som elevrådet har kjøpt inn. Det var mange kjekke spel, så dette skal me snart gjera igjen!

Tekst Kari Myhre Foto: Kjell Byrknes
 
Godt klassemiljø i 7.klasse

Onsdag 14.januar 2015

Vekesoppdraget denne veka handlar om klassemiljø. Dette tar me i 7. klasse på alvor og bestemte oss for at me ville bruke ein halv dag ute i skogen og leike leikar og grille pølser. Slikt blir det godt klassemiljø av. Turen var kort, men rastepausen var lang. Og det viktigaste med ein tur er tross alt rastepausen.


Tekst: Erlend Thoresen  Foto: Erlend Thoresen m.f.
 

Nye bøker i skulebiblioteket
Tordsg 15.januar 2015

I dag kunne Sara, Maria og Lina tilby mange nye bøker i skulebiblioteket. Bøkene står som vanleg oppå hyllene. Det er flott om dei vert lånte ut raskt. Hugs at du også kan søka etter bøker i biblioteket vår her:

Tekst & foto: Lars Bakka

 
Godt klassemiljø i 2.klasse
Onsdag 14.januar 2015

Vekeoppdrag: Gjer noko kjekt saman med klassen for å få eit betre klassemiljø!
I dag har elevane i andre klasse prøvd ut nokre av dei nye spela - det var både sosialt og kjekt!


Tekst & foto: Hege H Mehammer

Mat og helse inne og ute
Onsdag 14.januar 2015

I dag har 6. klasse hatt mat & helse ute. Fokus i dag var turmat.  Me pakka opphakka pølse og grønsaker i tortillalefse, pakka den igjen inn i folie, og varma på bål. Mette og gode, etter kos rundt bålet, vart det tid til "menneskejegeren" også 


Tekst: Lene T Almås Foto: Emilie & Jon Martin
 
Har me nådd måla våre?

Måndag 12.januar 2015

Gjennom veka har me førebudd elevane på at på fredag skulle dei få sin første målprøve. På målprøven skulle dei løysa nokre oppgåver frå det me har halde på med i veka og dei måtte jobba kvar for seg og berre spør dei vaksne om det var noko dei lurte på. Dei var både klar og litt spent og viste at dette meistra dei heilt fint!  No vert det nye målprøvar kvar veke frametter med oppgåver frå tema me har hatt i veka:-)

Tekst & foto: Hildegunn S Heimro
 
Vekeoppdraget i praksis

Fredag 10.januar 2014

4.klasse har allereie starta med å arbeide med vekeoppdraget. Me hadde ei kjekk og sosial stund saman då me prøvde dei nye spela som elevrådet har kjøpt inn. 


Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland
 
Heilt konge

Fredag 9.januar 2015

Det var sjølvaste kongen som var med på den første vekesamlinga i det nye året! Rett nok i form av opptak frå nyttårstalen,men bodskapen var viktig: Hjelp til med å stoppe mobbinga!  Vekeoppdraget var laga av elevar i 7.klasse og er dette:

Gjer noko kjekt saman med klassen for å få eit betre klassemiljø!

- Snakk med klassen om korleis eit godt klassemiljø skal vera
- Kom med tips i med klassen til kva me kan gjera!


Tekst & foto: Lars Bakka
 
Gåver frå elevrådet!

Torsdag 8.januar 2015

I dag har det vore møte i Elevrådet. Saker som klassane tok opp dinn de på sidene til Klasseråda. Referatet finn du her>>

Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland
 
Kvardag igjen
Måndag 5.januar 2015

Det er alltid kjekt å møta vener igjen etter ferien. Det tok ikkje lang tid før elevane var godt igang med skulearbeidet denne første dagen i det nye året.

Tekst & foto: Lars Bakka
 
4.klasse plukkar søppel

Måndag 5.januar 2015

4.klasse starta det nye året med bossplukking. Elevane var flinke, og jobben var fort ferdig. Dersom det er nokon som ikkje finn lua si, så sjå på biletet. Luene og hansken finn du på kunsten utanfor hovudinngongen. 


Tekst & foto:Anne Elisabeth Trevland