SFO 1 2 3 4 5 6 7
   
  Utleige   Jobblenkjer    Rombruksplan  Vaksne ute  Planar  Prosjekt  Tilbakeblikk   Søk om permisjon       KONTAKT OSS! 
 
                  
 
             Mail for tilsette utan jobbpc           
     
 

Kven er eg og kven er du?
Torsdag 10.februar 2016
På onsdag prata med om kjønn og identitet i naturfagen. Kan me sei kva kjønn ein baby er om den har bleie på? Kva er særskild med meg, og kva gjer deg til den du er? Kva kan me velgje og kva kan me ikkje velgje? Kva gjer oss like og kva gjer oss ulike? Og kanskje mest spanande av alt: kan me gjette kven babyen er? Mange hadde forandra seg mykje, medan andre var lette å kjenne att. 
Me fortsett med temaet vidare i naturfagen, dette fenger!

Tekst & foto: LIngrid Kvernenes Misje
   
 

 
   
 
 
 
Infoskriv:  nr 1 nr 2 nr 3 nr 4   nr 5 Lus  Trygg skuleveg nr 6   nr 7 nr 8 nr 9 nr 10

Tusen takk...

Onsdag 10.februar 2016


For ei kjempe kjekk stund ilag på SFO, i går tysdag 9.2.
SFO borna inviterte foreldra på kaffi for å sjå på dei nydelige kunstverka ungane hadde hatt som tema i januar: Kunst og forming.
Dei hadde laga gode fastelavensbollar og Liljan hadde kjøpt litt twist og kjeks. Etterpå viste dei flott dans, utrulig flinke gutar og jenter, så avslutta med stunda med å "knusa" foreldra i kanonball!


For ein dag!

Tekst & foto: Liljan Vestbæøstad Waage


 
Møte i elevrådet

Tysdag 9.februar 2016

Tysdag var det møte i elevrådet. Du finn referat frå møtet her>>

Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland

Sosial samling i 1.-4.klasse
9.februar 2016
Småskulen hadde ei flott vintersamling med norske og engelske innslag. 1. klasse hadde laga flotte sauer som var med i songen. 2. klasse hadde eit spanande og variert potpurri. 4. klasse song ein engelsk song om månadane. 3. klasse hadde ansvar for samlinga og sto på slalåm, dansa og song på den siste fellessongen.
Bildene har Ingrid tatt og det skal  være på en av de store kameraene.

Tekst: Åshild Giving Foto:
 Ingrid Kvernenes Misje

Visste du at......

Måndag 8.februar 2016

....9.februar er det nøyaktig 10 år sidan Sagvåg skule vart offisielt opna. Me flytta inn i det nye skulebygget til skulestart etter juleferien i 2006, og i februar var det tid for offisiell opning.  Du finn mange bilete frå den store dagen her:

    Oppslag i Sunnhordland 9.februar 2016>>

Tekst: Lars Bakka

Til biblioteket
Måndag 8.februar 2016

I dag har 4.klasse vore på biblioteket på Litlabø. Høgtlesing og boklån stod på programmet, men i tillegg fekk me ekstra god hjelp til å finna kor dei ulike bøkene var plassert. Det var mange av elevane som lånte både bøker og filmar med seg heim.

Tekst & foto: Anne Brit Holm

Fredag er vekesamling
Fredag 5.februar 2016

Dagen starta med presentasjon av dei fantastisk fine dokketrolla som 7.klasse hadde laga. Deretter var det tid for hemmeleg artist for me gjennomgjekk vekeoppdraget. Oppdraget hadde vore å samla gode tankar om korleis me vil ha det på skulen. Kva gjer at eg trivst? Kva kan eg gjera for at andre skal ha det fint? Ideane er no samla i store glaskrukker. Me skal finna dei fram etter vinterferien og sjå om me kan klara å gjera ord om til handling.

Neste veke heiter vekeoppdraget "Kropp + Følelsar = Sant!"

Tekst & foto: Lars Bakka

Stille som mus!
Fredag 5.februar 2016

Det var ikkje ein lyd å høyra i 4.klasse då alle sat oppslukt med matematikk-konkurransen Mattmatch i dag.

Tekst & foto: Lars Bakka

Bollar i 1.klasse
Fredag 5.februar 2016

"Min beste dag på skulen ! " sa fleire elevar i 1 klasse då dei fekk vera med på å laga og ete boller på skulen.
Så boll ene vart godkjent :)
Og så får me leika og ha " hemmeleg pose " sa ein annan elev !
Me har lurt inn litt norsk, matematikk og det er mitt val innimellom !
Så me konkluderar med at me har hatt nok ein kjekke dag i 1 klasse :)

Tekst & foto: Gro A Halvorsen

Pinnedyr

Fredag 5.februar2016

4. klasse er godt i gong med nokre fantasifulle pinnedyr. Oppgåva går ut på å skape nytt liv i ein gammal kvist. Kan me få den til å sjå levande ut? Kan me hente fram ein personlegdom i den? I alle fall skal det bli ein dekorativ sak å ha på hylla. Elevane spikkar, pussar, sager, borar, spikrar, limer og målar. Me har vore innom mange ulike samanføyingsmetodar og overflatebehandlingar. Og læraren er godt informert om kva verktøy alle har heime ;)

Foto: Sander og Leah


Fargesirkel i 7.klasse

Onsdag 3.februar 2016

Fargesirkelen var tema i formingstimane til 7. klasse i dag. Studentane våre har lært oss om fargesirkelen og korleis me får fram kontrastfargar.

Tekst & foto: Lene T Almås

Mattematchen
- ein online matematikkonkurranse for 1.-4.klasse!
Torsdag 4.februar 2016

Mattematchen er ein landsdekkande mattekonkurranse for elevar i 1.-4. klasse. Konkurransen er i periode 1. februar – 15. april 2016. Sagvåg skule er med

Formål med mattematchen er å motivere elevane til å lære matematikk og fremma bruk av teknologi i barneskoler. 

Matematikkoppgåvene er laga i henhold til Norsk undervisning og baserer seg på emna tal gjenkjenning, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, pengar og geometri.

Deltakarklassane kan vinna premier kvar veke, alt etter kor aktive dei er. Dei Små apekattene (elever i 1.-2. klasse) konkurrerer seg i mellom, mens Junior apekattene (elevene i 3.-4.) konkurrerer seg i mellom.

Tekst & foto: Ann Kristin Brakedal

Besøk av Odin, Harald Hårfagre og Håkon den Gode!
Onsdag 3.februar 2016
Som ein del av emnet "Vikingtida," hadde studentane i 6. klasse med seg dokker. Dokkene skal førestilla desse kjente personane frå norsk historie. Elevane fekk høve til å laga spørsmål til dokkene, noko som var veldig kjekt. Ei av dokkene fekk og vera med på introduksjonen av emnet, noko som var kjekt og  motiverande for elevane.

Tekst & foto: Kjell Byrknes

Er alle lærarane bytte ut?

Tysdag 2.februar 2016
Berre nye ansikt på pauserommet før skulestart i dag. Er alle lærarane på Sagvåg skule byta ut? Nei, det er studentane frå HSH som i dei neste vekene skal ha praksis i 5.-6.- og 7.klasse ved skulen vår. Dei var også hos oss i haust, og dei kjem tilbake og skal ha praksis i 1.til 3.klasse neste skuleår.
Tekst & foto: Lars Bakka

Pizza til heile skulen

Fredag 29.januar 2016
I dag overraska "Mat & helse-gjengen" vår i 6.klasse heile skulen med nydeleg pizza. Det vart ein flott avslutning på jubileumsveka vår. Me har feira at me no har vore i det fine skulebygget vårt i 10 år.


Tekst & foto: Lars Bakka

Kulturinnslag frå 1.klasse
Fredag 29.januar 2016
Det var elevane i 1.klasse som gav oss flott kulturinnslag på vekesamlinga i dag. Det var både teiknspråk, song og dukketeater.
Tekst & foto: Lars Bakka