Utleige   Jobblenkjer    Rombruksplan  Vaksne ute  Planar  Prosjekt  Tilbakeblikk   Søk om permisjon       KONTAKT OSS! 
           
 
             Mail for tilsette utan jobbpc          

Fredag 24.februar 2017
Den siste dagen før vinterferien vart ein fin dag med vinter og snø på Sagvåg skule.

Tekst: Lars Bakka Foto: Åshild Giving
 
På fagsidene finn du det treng :


     
 

          
   

Improvisasjon i 4. klasse
Fredag 24.februar 2017

Elevane held på med improvisasjon på piano. Dei var flinke til å lytte og jobba godt saman. Klassen hadde ein minikonsert i slutten av økta. 

Tekst & foto: Åshild Giving

Ny gåve
Fredag 24.februar 2017

Endå ein gong har Sagvåg skule fått ei gåve frå Emil i 1.klasse. Denne haren vil bli brukt av klassane i naturfagundervisninga.

Tekst & foto: Lars Bakka

Målprøve i naturen
Fredag 24.februar 2017

I dag tok 2. Klasse målprøven ute. Dei leita etter poster i skogen.

Tekst & foto: Laila Gjøsæter

Godt samarbeid
Fredag 24.februar 2017

Godt samarbeid må til når 1.klasse få fallskjermen til å gjera slik heile klassen vil.

Tekst & foto: Lars Bakka

Trist når studentane er ferdige med praksis
Torsdag 23.februar 2017
Det var mange som var blanke i augo då det gjekk opp for dei at dette var den siste praksisdagen for studentane frå Høgskulen på Vestlandet. Desse stundtane har hatt praksisen sin hos oss i to år, og dei tre siste dagane i førre veke tok ei over heile skulen.....men i dag var det slutt. Elevrådsrepresentantane delte ut blomegåver frå skulen og ynskte studentane lykke til vidare!

Tekst & foto: Lars Bakka

Fastelavn
Onsdag 22.februar 2017
Snart fastelavn og vinterferie:-) Det vart deilig bollelukt over heile huset då 6. klasse laga boller idag. Krem og syltetøy gjorde at det vart ekstra godt. 

Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland

Get Smart
Onsdag 22.februar 2017
Me har mange kortstokkar med Getsmart- kort i matematikkskåpet vårt. Idag øvde 6. klasse på omgjeringar mellom kg-g-hg og t. Dei var flinke og ivrige, og såg ut til å like å spele kort i matematikktimen.

Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland


Pizzakos

Tysdag 21.februar 2017

Trivselsleiarane som er ferdige med sin jobb til vinterferien hadde idag ein "takk for innsatsen" økt. Dei fekk pizza, saft, popcorn, leika i gym.salen og fekk sjå film. Det var ein fornøgd gjeng som gjekk heim frå skulen. Takk for innsatsen. De er velkomne til å verte trivselsleiarar ein annan gong også. 

Tekst & foto: Anne Elsiabeth Trevland

Planleggingsmøte for Trivselsleiarane
Tysdag 21.februar 2017

Tysdag hadde
dei nye trivselsleiarane planleggingsmøte. Dei var ivrige, og no er planen for dei to neste vekene etter vinterferien klar. Det vert nokre "gamle" og nokre "nye" aktivitetar. 

Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland


Trivselsleiarkurs
Tysdag 21.februar 2017
Måndag var dei nye trivselsleiarane våre på kurs saman med trivselsleiarar frå Rommetveit, Langeland og Leirvik.  Dei brukte heile dagen til å lære seg nye, kjekke leikar som dei skal lære vidare til dei andre elevane etter vinterferien. 

Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland

S
tudentar er blitt til
lærarar
Fredag 17.februar 2017

Onsdag den 15. februar tok lærarane seg ein tur til Krakow på studietur. Dermed er studentane blitt til lærarar på Sagvåg skule. Les meir i Rundstykkeposten>>

 

Skrive av Steffan og Svein Martin


SFO på tur
Fredag 17.februar 2017

SFO var ein liten tur ned i stien i dag. Det var den siste dagen til "Fitjarelevane"våre.

Tekst & foto: Elim Macsik

Litt ekstra koseleg vekeslutt

Fredag 17.februar 2017

Mange av klassane kosa seg litt ekstra fredag ettermiddag. Studentane meinte nok at elevane fortente ein liten premie etter ei kjekk veke der studentane overtok skulen onsdag, torsdag og fredag.


Tekst & foto: Lars Bakka

Ein heilt vanleg dag på kontoret
Fredag 17.februar 2017

Det er aldri kjedeleg å vera rektor på ein barneskule. Her er ein liten bukett elevar som svinga innom for å helsa på i løpet av denne fredagen :-)

Tekst & foto: Lars Bakka

3.klasse overraska oss som hemmeleg artist

Fredag 17.februar 2017

Kvar fredag startar med kulturinnslag. I dag var det 3.klasse som overraska med heile klassen som "hemmeleg artist".
Alle klassane har hatt flotte dagar med studentane som lærarar. Neste vekeoppdrag er å skriva brev til rektor om korleis eg likar meg på skulen.  Tekst & foto: Lars Bakka

Kjemi i 5.klasse

Torsdag 16.februar 2017

Elevane i 5. klasse har jobba med kjemi i naturfag. Dei vart kjente med ulike stoff som sukker, salt, hornsalt og potetmjøl. Dei skreiv hypotesar og blanda stoffa med vatn. 


Tekst & foto: Jagoda Urszula

134 halve rundstykke

Torsdag 16.februar 2017

Kva torsdag gjer kantinegjengen ein flott jobb med å gjera klart for servering av 134 halve rundstykke med med tilbehør. Også i dag var alt klart slik at elevane i 5.-6. og 7.klasse kunne kosa seg med kantinemat kl 10.40

Tekst & foto: Lars Bakka

Helsing frå Polen
Torsdag 16.februar 2017

Lærarane er i Polen får oppleva den polske skulen, eit skulesystem som på mange måtar er likt vårt med mange engasjerte og kjekke elevar og lærarar. Men det er også forskjellar. Mellom anna hadde denne skulen med over 800 elevar ikkje noko uteområde som elevane fekk nytta. I alle friminutta sat elevane inne i gangane og venta på neste time.


Tekst: Lars Bakka Foto: Egil Petterteig