SFO 1 2 3 4 5 6 7
   
Utleige  Jobblenkjer  Heimekontor  Rombruksplan  Vaksne ute  Planar  Prosjekt  Tilbakeblikk   Søk om permisjon       KONTAKT OSS! 
             

NYTT! Referat frå FAU 25/11>>

Foreldreundersøkinga (7.kl)

 
Kart i 4.klasse
Tysdag 25.november 2014
4.klasse har arbeida med kart. Utruleg kor mange ulike typar kart me har: globus, turkart, atlas, veggkart, google earth...... Alle var veldig engasjerte då me studerte karta.

Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland
            
      
Søk på nettsidene våre:

Me jobbar godt

Tysdag 25.november 2014
På tysdagane tek dagen til med matematikk for elevane i 5.klasse. Dei var godt igang med arbeidet då eg var innom i 9-tida i dag.

Tekst & foto: Lars Bakka


Aball1 er kjekt
Måndag 24.november 2014
2., 4. og 6.klasse måtte ha gym i dag fordi ei pumpe i Nysæterbassenget var øydelagt. Då er Aball1 eit kjekt alternativ!
7.klasse var kjempegreie og lot oss i 2.klasse få dela gymsalen med dei!

Tekst & foto: Lars Bakka


 

BANDØVING>>
 
   

Gjøglarane

Fredag 21.november 2014
1., 2. og 3. klasse var fredag på tur til HSH for å sjå teater. 
Det var studentane me kjente frå før som hadde laga oppsetnad av stykket "Gjøglerne kjem". 
Stykket handla om glede - noko som passa ekstra godt sidan vekeoppdraga for tida handlar om det same :) 
Det var ei flott framsyning, og elevane storkosa seg. Stas å få eta nista på Høgskulen, før bussen tok oss attende til Sagvåg!  

Tekst: Hege Havn Mehammer Foto: Egil Petterteig

Godt samarbeid

Fredag 21.november 2014
Når alle jobbar saman vert det godt resultat. Her lagar alle dei 28 elevane i 1.klasse eit stort telt på 8 sekund!
Tekst & foto: Lars Bakka

MOT til å glede
Fredag 21.november 2014

Vekeoppdraget "Mot til å glede" held fram også neste veke. Dette vert det siste vekeoppdraget før adventsamlingane i desember. 6.klasse tok seg av kulturinnsklaget og er er ein liten film>>

Tekst & foto: Lars Bakka

Full rulle!

Torsdag 20.november 2014
I andre klasse er dei travelt opptatt med eit breitt spekter av aktivitetar om dagen.
Dei driv med øvingar i teiknspråk, digitalt arbeid både i norsk og engelsk, subtraksjon i matematikk, produksjon av "gummistrikk-armband", pepperkakebaking, turn og stikkball... for å nemna litt av det som går føre seg.
Ein superflink gjeng! :)
Tekst & foto: Hege Havn Mehammer

Endå betre kantinemat!

Torsdag 20.november 2014

I dag fekk elevane i 5.-6. og 7.klasse også servert egg som pålegg i kantina. Det var etter ynskje frå elevane. Det er elevane i 6.klasse som ordnar med koking og oppdeling. Denne gongen var det Einar som fiksa dette.  No kjem egg til å overta for syltety som eitt av påleggalternativa til dei grove rundstykka.

Tekst: Lars Bakka & Foto Elisabeth Magnussen


Arbeidsgrupper i 1.klasse

Onsdag 19.november 2014

I matematikk er alle gruppene innom ulike aktiviteter. Aktivitetane er matematikkoppgåver på PC, oppgåver i matematikkboka og spel som sjakk, Villkatten og Uno. Kvar gruppe har ein leiar som alltid veit kva aktivitet gruppa skal gjera.

I norsk arbeider me med å finna ord som begynner på «n», og ord som har «n» inni seg. Mange har med ei leike som har bokstaven «n» i seg. Både nisse, nøklar, smykkeskrin, strykejern, hanske og mykje meir. Etterpå får alle eit tokolonnenotat, der elevane teiknar og skriv ord som begynner på «n» og som har «n» inni seg.

 
Tekst & foto: Ann kristin Brakedal