Utleige   Jobblenkjer    Rombruksplan  Vaksne ute  Planar  Prosjekt  Tilbakeblikk   Søk om permisjon       KONTAKT OSS! 
           
 
             Mail for tilsette utan jobbpc        
17.mai
 

Forskardag i 3. klasse
Onsdag 22.mars 2017
Dei siste vekene har 3. klasse hatt forsking som tema. Sist veke fann elevane ut kva dei sjølv kunne tenkja seg å forska på. I dag har seks ulike grupper vore i full sving med sine forskaroppgåver. Før dei starta arbeidet måtte dei snakka om korleis dei trudde resultatet kom til å bli. To grupper ‘flippa’ flasker og mjølkekartongar og to grupper var ute og leitte etter småkryp i naturen. Dei siste to gruppene forska på gjær, og på slutten av dagen fekk heile klassen smaka søte og gode bollar. Tusen takk! Alle elevane har vore blide og ivrige, og me har hatt ein kjekk dag!


Tekst: Aasne H Vikanes  Foto: Aasne H Vikanes & Hildegunn S Heimro
 
På fagsidene finn du det treng :


   
 

          

Også 6.klasse fekk teikneseriekurs
Onsdag 22.mars 2017

Tusen takk til Espen som kom og hadde teikneseriekurs med oss. Me vart veldig inspirerte, og var eigentleg mykje flinkare til å teikne enn det me hadde trudd på førehand. 
 http://www.espensseriekurs.no 

Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland
[Bilete kjem]
Påskevandring

Onsdag 22.mars 2017

4. klasse har vore på symboljakt i Nysæter kyrkje. Dei fekk ein fin omvisning, teikna og forklarte kva dei hadde lært.

Tekst & foto: Åshild Giving


Renovasjon
Onsdag 22.mars 2017

1. klasse har rydda boss på skulen sitt uteområde. På ein halv time fann me MYKJE boss! No ligg det i det nye bosshuset vårt.

Foto: Ingrid Kvernenes Misje

"WOW! Ditta va skikkelig gøy!"

Tysdag 21.mars 2017

På tysdag hadde 5. klasse besøk av illustratør Espen Terjesen som hadde tre timars teikneseriekurs. Espen hadde elevane si merksemd frå første stund, og imponerte stort med streken sin og alt det morosamme han hadde å lære bort.De kan lese meir om kurset til Espen Terjesen på nettsida hans:  http://www.espensseriekurs.no  Espen kjem skal ha kurset for 6. klasse på onsdag og 7. klasse på torsdag. 

Foto: Ingrid Kernenes Misje

Aasne vart heidra av ordførar og rådmann
Tysdag 21.mars 2017

Aasne H Vikanes er ein av tre tilsette som kan skilta med heile 40 år som tilsett i Stord kommune. Saman med 25-årsjubilantane mottok Aasne blomar og gåve frå kommuneleiinga. Aasne har heile tida vore tilsett ved Sagvåg skule

Tekst & foto: Lars Bakka

Rådmannen og 4.klasse
Fredag 17.mars 2017

4. klasse har hatt besøk av rådmannen, som har hatt eit flott undervisningsopplegg om lokalsamfunnet. Elevane fekk utdelt heftar med mange ulike oppgåver. Dei har fått erfaring med korleis demokratiet kan fungere i praksis. 

Tekst & foto: Åshild Giving

Vekesamling

Fredag 17. mars 2017
Fredagen starta som vanleg med vekesamling på Sagvåg skule. 6.klasse bidrog med eit flott songnummer. Etter det vart det både tid til hemmeleg artist og ein gjennomgang av veka som har gått. Me har hatt fokus på kjeldesortering, og klassane fekk flotte terningkast. Neste veke heiter oppdraget "På rett stad til rett tid."
Til slutt fekk heile skulen treffa Rådmannen i Stord, Magnus Mjør. Han skulle vera lærar i 4.klasse i dag!


Tekst & foto: Lars Bakka

Steinen skal bort!
Fredag 17.mars 2017

Sunnhordland ville vera med då Hedda skulle vera med på å ta bort den steinen som ho skade seg på. I dag vart steinen fjerna og no er han stabbestein på parkeringsplassen til lærarane.

Tekst & foto: Lars Bakka

SMARTare Energi
Torsdag 16. mars 2017
I Kunnskapshuset var det i dag framføringar av vinnargruppene i SMARTare Energi frå  Hystad, Rommetveit og Sagvåg.  Alle som var med hadde gode framføringar. Medan dommarane hadde den vanskelege oppgåva med å finna vinnargruppa, fekk alle deltakarane mat og drikke.
Dommarane kåra ei gruppe frå Hystad som vinnarar. Dei får dermed ein tur til "Vil vite" i Bergen.


Tekst & foto: Kjell Byrknes

'Dodgeball', 'Haien kommer' og danseleik
Torsdag 16.februar 2017

2.og 7.klasse hadde gym saman på torsdag. 7.klasse hadde ansvaret for aktivitetane;'Dodgeball', 'Haien kommer' og danseleik. Flinke og aktive elevar!

Tekst & forto: Kari Myhre

Foreldrenettverk i 3.klasse
Onsdag 15.mars 2017

I kveld har 3. klassen hatt foreldrenettverk med tema "Å bry seg når barn ikkje har det bra". Me var heldige som hadde med oss leiar i Barnevernet Jørund Tvedt som hadde innlegg om dette viktige temaet. Me opplevde kvelden som svært nyttig, då også me foreldre fekk snakka i lag og utveksle erfaringar.
Fleire foreldre ytra ynskje om å ha fleire slike kveldar.


Tekst & foto: Wenche Westerheim

OneNote-kurs
Onsdag 15.mars 2017
1. klasse har fått 12 nye IKT- lærarar, som hjelper til med å jobbe i OneNote. Lærarane var kjempeflinke og 1. klasse lærte kjempemykje. 

Tekst & biltete: Åshild Giving

Kreativ problemløysing i matematikk
Onsdag 15.mars 2017
Jentene i 4. klasse har vore lærarar i problemløysing i matematikktimen. Dei har gjort ei grundig førebuing og jobba godt med eit hefte. Saman har dei diskutert ulike reknestrategiar og dette har dei hjulpet gutane med. 

Tekst: Åshild Giving Foto Andreas Midttun


Tannhelse og kosthald i 5.klasse
Onsdag 15.mars 2017
 
I dag har 5.klasse haatt besøk av tannpleiar Brit H. Laastad. Me fekk læra mykje om kva eit godt kosthald er og korleis maten me et påverkar kroppen vår. God tannhelse er også viktig og me fekk mange gode råd om korleis me skal stella godt med tennene våre. Alle fekk ny tannkost og tannkrem så no vert det reine og fine tenner i 5.klasse :-)
 
Tekst & foto: Anne Brit Holm
 

Som perler på ei snor....

Tysdag 14.mars 2017
3. og 4. klasse hadde ein flott morgonsamling med vårsongar.

Tekst: Åshild Giving Foto: Åshild Giving/ Henrick Abelsen

Kunstnarar i 7.klasse
Tysdag 14.mars 2017

I 7. klasse har elevane hatt om Kittelsen. Ut frå bilete som elvane har funne på nettet, har dei kopiert ein del av verka til Kittelsen Her er nokre av dei flotte resultata!

Tekst & foto: Kjell Byrknes

Nokre under i 6.klasse
Tysdag 14.mars 2017

6. klasse har med stor iver og innleving dramatiskert historiar frå bibelen i dag. 


Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland

Nokon som vart våte i dag?
Tysdag 14.mars 2017

Dersom det var nokon som kom heim med våte sokkar i dag...så finn de forklaringa her. Ausregnet i føremiddag laga store dammar på skuleplassen vår....og det var stor stas :-)

Tekst & foto: Lars Bakka

Møte i Elevrådet

Tysdag 14.mars 2017

Her finn du referat frå  Elevrådsmøtet som var i dag. Mange aktuelle sakar vart drøfta, m.a. mobilfri skule>>

Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland

Store framsteg i bassenget for 2.klasse
Måndag 13.mars 2017

Det er ingen klassar som viser større framsteg i løpet av skuleåret enn elevane i 2.klasse i bassenget. 2.klasse er det første året med symjeopplæring. Elevane vel sjølve om dei vil symja bryst eller crawl. På biletet er det to crawlarar i god driv i Nysæterbassenget måndag morgon.
Tekst & foto: Lars Bakka


Dramatisk....men det gjekk bra

Fredag 10.mars 2017

I dag kunne Hedda i 1.klasse fortelja heile skulen om den dramatiske ulukka ha vart utsett for på Sagvåg skule for nokre veker sidan. Det var heilt stille i amfiet då Hedda fortalde om fallet som førte til både operasjon og jernplate i hovudet med skruar! Det har heldigvis gått fint med Hedda.
Hedda kjem til å få vera med når me i neste veke skal ta bort den spisse steinen i skogen vår.


Tekst: Lars Bakka Foto: Ingeborg Toft Nerland og Lars Bakka

Engelsk i 6.klasse
Fredag 10.mars 2017

[Teskst kjem]

Foto: Ingrid Kvernenes Misje