SFO 1 2 3 4 5 6 7
   
  Utleige   Jobblenkjer    Rombruksplan  Vaksne ute  Planar  Prosjekt  Tilbakeblikk   Søk om permisjon       KONTAKT OSS! 
 
             
  
 
             Mail for tilsette utan jobbpc       
 
   
 

  Steinalderdag
Tysdag 3.mai 2016
3. klasse har den siste tida arbeidd med tema Steinalderen i samfunnsfag. I dag har me hatt ein heil Steinalderdag ute på skuleområdet. Me har hatt forteljarstund i lavvoen, laga fiskemat i grua, laga pil og boge og elles leika at me levde for ca 10000 år sidan.

Tekst: Jenny Sætre Skjønberg Foto: Åshild Giving og Eli-Sigrunn Wiik
 

 
   
 
 
 
Infoskriv:  nr 1 nr 2 nr 3 nr 4   nr 5 Lus  Trygg skuleveg nr 6   nr 7 nr 8 nr 9 nr 10
Pålogging prøve lesing ogrekning  6.kl 4/4 og 5/4

Møte i Elevrådet
Tysdag 3.mai 2016

I dag var det møte i elevrådet. Referetet finn du her>>


 
   

Dear diary…
Fredag 29.april 2016
I det siste har elevar frå 5.klasse vore på «ei reise til London». No har dei publisert dei flotte dagbøkene sine. Kanskje nokre av desse skal jobbe i London seinare i livet?
Elevar frå 3 og 4.klasse var gode lyttarar då 5.klasse gav ut bøkene sine.
 
Foto: Camilla Risnes  Tekst: Turid Tvedt GjellestadVekeoppdrag
Fredag 29.april 2016

Me har noko å bevisa dei neste to vekene :-)

Stein i 5.klasse
Fredag 29.april 2016

I femte klasse lærar  me for tida om mineraler og bergartar. Det er veldig spanande. I vindaugskarmen vår lagar me steinsamling. Me har mange forskjellige steinar, i alle slags fargar og fasongar. Fleire skal det bli òg.
 
I biletserien kan òg sjå korleis me ser ut når me gjer skulearbeid på ein fredag. Me er veldig konsentrerte. Det er ikkje helg endå.

Tekst & foto: Erlend Thoresen

Vekesamling
Fredag 29.april 2016

Det var 6.klasse som gav oss kulturinnslaget påvekesamlinga i dag med Beatles på reportoaret.

Tekst & foto: Lars Bakka


Tekst & foto: Åshild Giving

Solskinsbollar

Onsdag 27.april 2016
3.klasse har hatt ei skriveoppgåve kor me skulle finne ei bolleoppskrift. Me skreiv ned korleis me skulle bake bollane og forklare kvarandre. Me måtte rekne ut kor stor deig me trengte til 80 bollar. I dag inviterte me 1.klasse som trilla og åt bollane saman med oss. Dei var fantastisk flinke.

Tidleg morgon i SFO
Torsdag 28.april 2016

Flate klossar er kult. Kreativiteten er stor tidlege ein torsdag morgon på SFO.

Tekst & foto: Eli Bunes Macsik


Velkommen!

Onsdag 27.april 2016
Ei fin lita samling med heil nye bøker ventar på deg i skulebiblioteket!

Tekst & foto: Lars Bakka

Matematikken sin dag :)
Tysdag 26.april 2016
1.- 4.klasse har hatt matematikken sin dag med mange ulike aktivitetar.
Me har vore på matematisk skattejakt, hatt stafettbingo, jobba med matematisk pyramide, spelt  spel, hatt ulike aktivitetar med tid og målt ting. T.d 202 meter tannkrem !!
Kor mange meter tannkrem er det i ein tube ? Elevane gjetta  0,5 - 85 meter. Rekorden blei 70 meter !
Takk til elevrådet som sponsa oss med pengar til pølser som me kosa oss med i matpausen :)

Tekst: Gro Akselsen Halvorsen   Foto: Åshild GivingHopp for hjarta
Tysdag 26.april 2016

I dag startar den landsomfattande "Hopp for hjertet" konkurransen og 4.klasse er med for fyrste gong i år.
Dei spreke 4.klassingane kan nok samla mange poeng i konkurransen som varer fram til 19.mai.
 
Tekst & foto: Anne Brit Holm

Studentar i arbeid
Torsdag 21.april 2016
Skulebiblioteket er ein flott arbeidsstad for dei som kan arbeida litt sjølvstedig. Her er det tre "studentar" frå 3.klasse som er i full gang med tema steinalderen.

Tekst & foto: Lars Bakka

Innhaldsrik dag for 1.klasse

Onsdag 20.april 2016
Me hadde grupper med data, matematikk og kjøp og sal i butikken før me gjekk på tur. 
Då  gjekk me ein tur i skogen ein vårdag i april, der vrimla det av 1.klassingar som leika i skogen, laga og åt fruktsalat, sprang på tid, balanserte, såg etter lauv og nåletrær og fann fine blomar.

Tekst & foto: Gro Akselsen Halvorsen

Ut i naturen
Onsdag 20.april 2016
Arme ridderar på bål og muffins til dessert nede ved gruva vår.
Kjekt at så mange likte det, alltid ekstra godt med mat ute i naturen, ekstra kjekt er det at me har eit så flott uteområde me kan leika på også!
Nok ein kjekke SFO dag :-)

Tekst & foto: Liljan Vestbøstad Waage

Badevakter i boblejakke....

Måndag 18.april 2016
Med berre kald luft i ventilasjonsanlegget, vart det fort småkaldt på land då me hadde symjeundervisning i Nysæterbassenget i dag. Heldigvis var det godt og varmt i vatnet :-)

Tekst & foto: Lars Bakka


Farvel til Ida
Onsdag 13.april 2016

Ida har vore student i 4.klasse dette året. På onsdag hadde ho sin siste dag i praksis og det vart ei kjekk avslutning med kake, saft og quiz. Alle i 4.klasse ynskjer Ida lukke til vidare i utdanninga si.

Tekst & foto: Anne Brit Holm


Vekesamling med folkedans
Fredag 15.april 2016
1.klasse gav oss eit flott kulturinnslag med folkedans på vekesamlinga i dag. I neste veke veke tek me fatt på eit oppdrag med tittelen: "Til rett tid..." Dei ulike klassane har ulikt fokus knytt til dette temaet.

Tekst & foto: Lars Bakka

Smartare energi
Fredag 15.april 2016

God innsats frå Sagvågselevane på rådhuset i går. Juryen var svært interessert og imponert over nokre av løysingane gruppene presenterte. Konkurransen var jamn, men det var Rommetveit skule som i år gjekk av med seieren i Smartare Energi. Me ynskjer dei lukka til i fylkesfinalen på Vil Vite-senteret på onsdag!

Tekst & foto: Ingrid Kvernenes Misje

Vatn

Tordag 14.april 2016
1.klasse har jobba med tema vatn. På tysdag var me ute og gjorde forsøk på kva som flyt og kva som søkk.
Det vart mange gode forsøk og eit spanande tema å jobba med.

Tekst & foto: Gro Akselsen Halvorsen

"Vårsprett"

Fredag 8.april 2016
I dag var alle klassane ute etter matpausen for å feira våren og innvia nytte leikeutstyr. Flott ver, blide ungar og godt humør.

Tekst & foto: Egil Petterteig


Kunstnarar i arbeid i 7.klasse
Onsdag 6.april 2016
Eitt trykk, mange uttrykk. Det er spanande å sjå kor mange ulike bilete ein kan skape med det same linoleumstrykket. Den same fuglen fugl kan bli ei svart krigsørn, eller ei kvit fredsdue.
Sjuande klasse har dei siste vekene haldt på med linoleumssnitt. Trykka skal monterast, signerast og stillast ut.

Tekst & foto: Ingrid Kvernenes Misje

Vekesamling
Fredag 8.april 2016

I dag var det 2.klasse som hadde kulturinnslaget med boka om "Timothy mister seg sjølv" av Vegard Markhus. Deretter var det fokus på vekeoppdrag med kjekke vårleikar ute.
Her er ein liten song frå boka

Tekst & foto: Lars Bakka

Nytt frå Elevrådet
Tysdag 5.april2016
I dag har det vore møte i elevrådet. Her er referatet>>

Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland

Bru i skogen med 3.klasse
Torsdag 30.mars 2016
3. klasse har rydda i skogen og laga bruer. Dei avslutta med å gå på ei bru. 

Tekst & foto: Åshild Giving

Symmetri i 1.klasse
Onsdag 30.mars 2016
Første klasse arbeider no med symmetri. Onsdag hadde me dette temaet på matematikkstasjonen. Me brukte både klossar, ruteark og øvingsspelet 'Geoboard' på iPad. Flinke og ivrige elevar!!

Tekst & foto: Aasne H Vikanes

Reine vindauga
Onsdag 30.april 2016


Også Egil og Lars er med på vekeoppdraget. No får skulen reine vindauga!


Tekst & foto: Lars Bakka

1.klasse ryddar ute
Onsdag 30.april 2016

I dag har 1.kl vore ute å rydda fint i skogen. Sitat frå ein elev "Ditta e gøy, men og veldig slitsom"

Tekst & foto: Renate TverderøyMitt val i 5.klasse
Onsdag 30.mars 2016

I dag handla "Det er mitt val" om å ta ansvar. Elevane skulle lage eit tårn av sugerøyr. Dei hadde ulike roller dei skulle spele t.d ansvarslaus, positiv, leiar.....  
Ikkje lett å samarbeide med nokon som ikkje tek ansvar. 


Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland

Tilbake til skulekvardagen
Tysdag 29.mars 2016
I dag var me tilbake på skulen etter påskeferien. Her er det 5.klasse som har matematikk med Erlend.

Tekst & foto:Lars Bakka