Utleige   Jobblenkjer    Rombruksplan  Vaksne ute  Planar  Prosjekt  Tilbakeblikk   Søk om permisjon       KONTAKT OSS! 
           
     
             Mail for tilsette utan jobbpc           

Første skuledag til hausten er torsdag 17.august.
SFO er open frå 06.45
Første skuledag tek elles til kl 08.30
Skuleruta for skuleåret 2017/18 finn du her>>
På fagsidene finn du det treng :